เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไก่ไทยเฮจีนประเดิมลอตแรก80ล้านบาท

14 มีนาคม 2561
2,147
นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานการขึ้นทะเบียนหรือรับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ CNCA ได้ประกาศขึ้นทะเบียนบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปเนื้อไก่ของไทยจำนวน 7 ราย จากทั้งหมด 19 แห่ง ตามที่กรมปศุสัตว์ส่งคำเชิญให้จีนมาตรวจสอบ โดยเห็นชอบให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อไก่ไปจีนได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา แต่ให้ผ่านด่านที่ท่าเรือเมืองกวนเหล่ย มณฑลยูนนาน เท่านั้น เพื่อที่จีนจะกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยเน้นที่มณฑลของจีนทางตอนใต้ อาทิ คุนหมิง ยูนนาน เป็นต้น ซึ่งขาดแคลนผลผลิตไก่
สำหรับสินค้าที่ตลาดจีนต้องการมากที่สุด ได้แก่ เครื่องใน ตีนไก่ ปีกไก่ น่องไก่ เนื้อหน้าอก เป็นต้น ทั้งนี้ การนำเข้าจากไทยผ่านท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปยังท่าเรือเมืองกวนเหล่ยนั้น ต้นทุนถูกกว่าเมื่อเทียบกับการสั่งซื้อจากโรงงานในจีน โดยเบื้องต้นการส่งออกทั้ง 7 โรงงานของไทยมีมูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์จะเร่งรัดให้จีนรับรองโรงงานที่เหลือจนครบ 19 โรงงาน โดยหากมีการรับรองครบคาดว่าจะมีมูลค่าส่งออกประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปี "สินค้าลอตแรกที่จะส่งออกภายในเดือน มี.ค.นี้ ประมาณ 40 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่า 80 ล้านบาท ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะจีนเป็นเมืองใหญ่หากไทยเจาะตลาดได้ก่อนจะทำให้ได้เปรียบทางการค้า".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไก่ไทยเฮจีนประเดิมลอตแรก80ล้านบาท". (13-03-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1226520