เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ชี้ช่องขยายตลาดรังนก คุณภาพต้องคับแก้วแย่งลูกค้าจีน

07 มีนาคม 2561
2,283
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งท่าอากาศยานนานาชาติไป๋หยุน เมืองกวางโจว ประเทศจีนได้สรุปผลการนำเข้ารังนกนางแอ่นจากต่างประเทศ พบว่า ปี 60 มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 80 ตัน เพิ่มขึ้น 100% จากปี 2558 ที่นำเข้า 20 ตัน เป็นการนำเข้าจากไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จึงเป็นโอกาสของรังนกไทย ที่จะเพิ่มและขยายส่วนแบ่งในตลาดจีนให้ได้มากขึ้น
"การขยายตลาดรังนกในจีน ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดีต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ทำกับจีนอย่างเคร่งครัด เพราะรังนกไทยมีศักยภาพ คุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรังนกของคู่แข่ง เพราะเนื้อแน่น หอมนุ่ม ไม่ละลายง่าย ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ที่มักนิยมซื้อไปให้ผู้ป่วยบริโภค หรือให้เป็นของขวัญแก่ผู้ใหญ่"

นางจันทิรา กล่าวว่า จีนเพิ่งอนุญาตให้นำเข้ารังนกจากไทย เมื่อเดือน ส.ค.2560 หลังจากใน 5 ปีที่ผ่านมา จีนห้ามนำเข้ารังนกจากทุกประเทศ เพราะตรวจสอบพบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน ในรังนกแดงที่นำเข้าจากมาเลเซีย จนส่งผลกระทบทำให้ราคารังนก ในแหล่งผลิตสำคัญตกต่ำลง สำหรับไทย โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมกับกรมปศุสัตว์เจรจากับจีน จนสามารถลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบกักกันโรคและสุขอนามัย สำหรับผลิตภัณฑ์รังนกที่ส่งออกจากไทยไปจีน โดยกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน ได้ออกประกาศอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกของไทยได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2560

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์ชี้ช่องขยายตลาดรังนก คุณภาพต้องคับแก้วแย่งลูกค้าจีน". (06-03-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 07-3-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1220535