เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์ ประกาศพื้นที่สีแดง โรคพิษสุนัขบ้า13 จังหวัด

06 มีนาคม 2561
3,824
กรมปศุสัตว์ ประกาศพื้นที่สีแดงเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า 13 จังหวัด หลังพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ขณะที่อีก 42 จังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ว่า กรมปศุสัตว์ ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว 13 จังหวัด ซึ่งถูกจัดเป็นพื้นที่สีแดง เพราะอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง คือ จ.สุรินทร์ ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา น่าน บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เชียงราย ร้อยเอ็ด สงขลา ระยอง ตาก และศรีสะเกษ ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ที่ได้รับเชื้อดังกล่าวเสียชีวิตแล้ว 3 คน นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคระบาดพิษสุนัขบ้าในอีก 42 จังหวัด ซึ่งจัดให้อยู่ในพื้นที่สีเหลือง ขณะที่ในปีนี้กรมฯตั้งเป้าที่จะประกาศให้ 20 จังหวัด เป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดพิษสุนัขบ้า

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ ที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วที่สุด ขณะนี้จังหวัดที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปดำเนินการตามกฏหมาย

ทั้งนี้ ในเดือนเม.ย.จะมีการเร่งรัดประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นเพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ เกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน โดยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งกรมปศุสัตว์ จะเริ่มต้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังตั้งแต่เดือนพ.ค.นี้ การดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่งรัด สํารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับจํานวนสุนัขและแมวที่มีอยู่ใน พื ้นที่ รวมถึงความร่วมมือในการดําเนินการตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์ ประกาศพื้นที่สีแดง โรคพิษสุนัขบ้า13 จังหวัด ". (04-03-2561). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ, 05-03-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/794420