เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฉัตรชัย เผยทูตอียูพอใจไทยแก้ปัญหาประมงผิดกม.- เตรียมประเมินผลช่วงเม.ย.61

27 กุมภาพันธ์ 2561
2,638
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับนายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะว่า รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพัฒนาการทางการเมืองของไทยตาม Roadmap ซึ่งทูตอียูแสดงความเข้าใจต่อเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนกระบวนการเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในทุกมิติ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาประมง (IUU) พร้อมขอบคุณฝ่ายสหภาพยุโรปที่ให้การสนับสนุน แนะนำ ช่วยเหลือในด้านเทคนิคแก่ไทยมาโดยตลอด และย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางทูตอียูมีความพอใจการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา

โดยทางอียูจะส่งคณะทำงานเข้ามาติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของประเทศไทยในช่วงเดือน เม.ย.61
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฉัตรชัย เผยทูตอียูพอใจไทยแก้ปัญหาประมงผิดกม.- เตรียมประเมินผลช่วงเม.ย.61". (23-02-2561).
สำนักข่าวอินโฟเควสท์.: สืบค้นเมื่อ 27-02-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/iq02/2787878