เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวสวนสละอ.ป่าบอนเดือดร้อนหนักเกสรแห้งเฉา

10 กรกฏาคม 2562
2,523

ที่อำเภอป่าบอน? ถือเป็นแหล่งปลูกสละ แหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุง ล่าสุด เกษตรกรผู้ปลูกสละในพื้นที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เดือดร้อนอย่างหนัก หลังไม่มีน้ำรด กอสละ ทำให้เกสรดอก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตผลสละแห้งเฉาคากอ ซ้ำหนักผลสละลูกเล็กไม่เจริญเติบโต แถมยัง ร่วมหล่นจนเกลื่อนสวน


นายบุญลาย พรหมช่วย อายุ 49 ปี เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองธง อ.ป่าบอน กล่าวว่า จากสภาพความแห้งแล้งต่อเนื่องมาร่วมเดือน ทำให้พืชผลที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นสวนมะนาว ทุเรียน เริ่มเฉาตาย โดยเฉพาะสละพันธ์สุมาลี ที่กำลังให้ผลผลิต จำนวน 9 ไร่ ล่าสุด ไม่มีน้ำรด น้ำในสระที่ขุดไว้เพื่อสำรองก็แห้งขอด ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนกันทั่วหน้า เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ๆ อีกหลายหมู่บ้านของ ต.หนองธง อ.ป่าบอน ที่ทำสวนสละกว่า 2,000 ไร่ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน หากสภาวะภัยแล้ง แล้งต่อเนื่องไปอีก 1 เดือน เชื่อว่า สละต้องตายหมดยกสวนอย่างไรก็ชาวบ้านระบุว่า แหล่งน้ำต้นทุนจากเทือกเขาบรรทัด ที่ไหลผ่านน้ำตกโตนสะตอ ยังมีเพียงพอ หากแต่ทาง อบต. กลับไปก่อสร้างท่อส่งน้ำผิดแบบ โดยใช้ท่อขนาด 4 นิ้วเชื่อมต่อจากประตูน้ำที่รับผิดชอบโดยกรมชลประทานก่อนจะมาเชื่อมต่อท่อขนาด 6 นิ้ว เพื่อส่งต่อน้ำลงในแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้านทำให้น้ำที่ลงมามีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากพืชสละเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก เฉลี่ยที่ 200 ลิตรต่อกอ ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน


นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ที่มีต้นทุนกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ที่อยู่ติดกับตำบลหนองธง และตำบลทุ่งนารี มีน้ำกักเก็บอยู่เพียงพอ แต่ชลประทานไม่ยอมผันน้ำ หรือต่อท่อน้ำลงมาใช้ในพื้นที่ ต.บลหนองธง ทำให้การบริหารจัดการน้ำของชาวบ้านไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคแหล่งอ้างอิงข้อมูล :