เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แล้งคุกคามหนัก.. วัวควายบุรีรัมย์ขาดแคลนหญ้า-แหล่งน้ำ ต้องนำไปเลี้ยงไกลกว่า 2 กิโลเมตร

19 กุมภาพันธ์ 2561
2,775
บุรีรัมย์ - สถานการณ์ภัยแล้งคุกคาม ส่งผลกระทบสัตว์เลี้ยงวัว-ควายเกษตรกร อ.กระสัง บุรีรัมย์ เริ่มขาดแคลนหญ้าและแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรต้องจูงไปหาแหล่งอาหารและแหล่งน้ำธรรมชาติไกลจากหมู่บ้านกว่า 2 กม. คาดปีนี้แล้งยาวนาน
วันนี้ (18 ก.พ.) จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี โดยขณะนี้สัตว์เลี้ยงโค-กระบือของเกษตรกรในหมู่บ้านศรีสนวน ม.18 ต.ลำดวน อ.กระสัง เริ่มได้รับผลกระทบขาดแคลนหญ้า และแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้แหล่งอาหารของโค-กระบือขาดแคลน พื้นดินแห้งแล้งจนหญ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ไม่เพียงพอ

จากผลกระทบดังกล่าวชาวบ้านต้องต้อนโค-กระบือออกหากินหญ้าตามทุ่งนา และแหล่งน้ำ ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 2 กิโลเมตร โดยในหมู่บ้านศรีสนวนมีเกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือเกือบทุกหลังคาเรือน มีจำนวนโค-กระบือมากกว่า 200 ตัว
นายปรีชา ชมสุข อายุ 37 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือบ้านศรีสนวน กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งมาเร็วกว่าทุกปี ทำให้หญ้าสดที่งอกตามป่า หรือทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านมีสภาพแห้งเหี่ยว ส่งผลกระทบต่อโค-กระบือที่เลี้ยงไว้กว่า 40 ตัวต้องไล่ต้อนไปหาเล็มหญ้าแห้ง แหล่งน้ำห่างไกลจากหมู่บ้านกว่า 2 กิโลเมตร

ส่วนฟางฟ่อนที่กักตุนไว้ประมาณ 800 ฟ่อนจะเก็บไว้ให้โค-กระบือกินช่วงที่แล้งจัดที่ไม่มีที่เลี้ยง แต่หากแล้งรุนแรงหรือยาวนานยังไม่รู้ว่าฟางที่เตรียมไว้จะเพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอคงต้องลงทุนควักเงินซื้อหญ้าหรือฟางฟ่อนมาให้โค-กระบือกินเพิ่มอีก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แล้งคุกคามหนัก.. วัวควายบุรีรัมย์ขาดแคลนหญ้า-แหล่งน้ำ ต้องนำไปเลี้ยงไกลกว่า 2 กิโลเมตร". (18-02-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 19-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9610000016742