เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไทยวิกฤติหนักขาดวัตถุดิบแปรรูป เรือประมงจอดสนิทไม่จับปลา

16 กุมภาพันธ์ 2561
2,021
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเข้าพบว่า ผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับแปรรูปและส่งออก เนื่องจากทางการไทยได้แก้ไขระเบียบหรือกฎหมายต่างๆ ของภาคประมงตามระเบียบของต่างประเทศ จนทำให้ประมงพาณิชย์ถูกควบคุมการออกเรือ ขณะที่ ประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปประมงได้ ทำให้ไทยจากเคยเป็นผู้ผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำอันดับ 1 ของโลก ตกมาอยู่ที่อันดับ 3 หรือ 4 เนื่องจากมีปริมาณสัตว์น้ำมีไม่เพียงพอที่จะนำไปแปรรูปเพื่อส่งออก จึงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯและสภาหอการค้าไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ยอดส่งออกสัตว์น้ำแช่แข็งลดวูบ

นอกจากนี้ ยังขอให้สภาหอการค้าไทยประสานความร่วมมือกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนำพ่อค้าและผู้ประกอบการเอกชนลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีย์ ในสินค้าที่เอกชนต้องการผลผลิต เพื่อให้เกิดการซื้อขายโดยตรงจากผู้ผลิต อย่างไรก็ตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ คือ ต้องการให้เกษตรกรในเครือข่ายทั้งหมดมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและมีตลาดรองรับที่แน่นอน

นายพจน์ กล่าวว่า เรื่องปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำที่มีปริมาณลดลง เนื่องจากไทยต้องทำตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (อียู) เรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือไอยูยูนั้น เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้ยื่นหนังสือถึง รมว.เกษตรฯ เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อหาวิธีแก้ไขแล้ว อย่างไรก็ตาม ปีนี้ไทยยังขาดกุ้งเพื่อไปแปรรูปอีกจำนวนมาก เนื่องจากปีที่แล้วไทยผลิตกุ้งได้เพียง 260,000 ตัน ขณะที่โรงงานแปรรูปมีความต้องการกุ้งสูงถึง 350,000 ตัน จึงต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมากขึ้น

ด้านนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้วัตถุดิบ ในการทำสินค้าแปรรูปเพื่อส่งออกมีปริมาณน้อย เพราะจำนวนเรือประมงที่ออกทะเลลดลง ทำให้จับปลาได้ปริมาณไม่มาก ประกอบกับการที่ไทยไม่สามารถนำเข้าปลาจากอินโดนีเซียได้ เนื่องจากอินโดนีเซียปิดทำการประมง และกุ้งไทยประสบปัญหาโรคกุ้งตายด่วน (อีเอ็มเอส) ยังฟื้นตัวไม่มาก ทำให้ไทยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่นำมาแปรรูปในอุตสาหกรรม.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไทยวิกฤติหนักขาดวัตถุดิบแปรรูป เรือประมงจอดสนิทไม่จับปลา". (15-02-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 16-02-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th