เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมง งัดกม.ใหม่ ฟื้นฟูสัตว์น้ำ ปิดอ่าวไทย 3จังหวัด

15 กุมภาพันธ์ 2561
5,083
กรมประมง ประกาศเริ่มแล้วปิดอ่าวไทยช่วงฤดูปลาวางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ขณะที่ ชาวประมงชุมพร ประจวบฯ สุราษฎร์ธานี ขานรับเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลฝั่งอ่าวไทย...
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 ก.พ. 61 ที่ท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาปากน้ำชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กรมประมงจัดพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูที่ปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2561 ในเขตพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค. เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้กฎหมายใหม่ กำหนดพื้นที่ ห้วงเวลา และเครื่องมือที่ชัดเจน โดยมี นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี รวมทั้ง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ ผอ.กองตรวจประมง นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รอง ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นสักขีพยานในการปิดอ่าวและปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3 ล้านตัว

ผอ.กองตรวจการประมง กล่าวว่า พิธีปิดอ่าวไทย ปีนี้มีความแตกต่างไปจากเดิม เพราะจะมีการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่ เนื่องจากผลการสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ พบว่ามาตรการปิดอ่าวที่ผ่านมายังไม่สามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนเท่าที่ควร และจากเสียงเรียกร้องของชาวประมงที่อยากให้ภาครัฐทบทวนพื้นที่ทำการประมง ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงในอ่าวไทยให้เกิดความเหมาะสมกับทุกฝ่าย จึงได้ออกประกาศฉบับใหม่ ตามประกาศลงวันที่ 31 ม.ค. 61 เพื่อกำหนดพื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี เพื่อบังคับใช้กฎหมายบริหารจัดการทรัพยากรการปิดอ่าวไทยครั้งนี้

นายถาวร กล่าวอีกว่า การประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลางฉบับใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 27,000 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศฉบับใหม่นี้กำหนดให้เครื่องมือประมงบางชนิดของกลุ่มประมงพื้นบ้าน ที่ไม่กระทบกับมาตรการปิดอ่าวให้ใช้ทำการประมงได้ เช่น เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบเรือกลที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดความยาวไม่เกิน 16 เมตร ต้องทำประมงในเวลากลางคืน และต้องทำประมงนอกเขตทะเลชายฝั่งด้วย เครื่องมืออวนติดตาปลาที่ใช้ประกอบเรือกลที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส และต้องใช้ช่องตาอวนตั้งแต่ 2 นิ้วขึ้นไป กรณีชาวประมงต้องการใช้เครื่องมืออวนติดตาปลา ที่มีขนาดความยาวอวนเกิน 2,500 เมตร ต่อเรือประมง 1 ลำ จะต้องใช้นอกเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรมประมง มีความห่วงกังวลพี่น้องชาวประมงเพราะประกาศฉบับใหม่มีการปรับเปลี่ยนจากเดิม จะประกาศเครื่องมือที่ห้ามทำประมง แต่ประกาศฉบับใหม่นี้ประกาศเครื่องมือที่ให้ใช้ทำการประมง จึงขอให้ชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมง งัดกม.ใหม่ ฟื้นฟูสัตว์น้ำ ปิดอ่าวไทย 3จังหวัด". (14-02-2561). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1204543