เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปั้นแมลงทอดกรอบเป็นสินค้าส่งออก

14 กุมภาพันธ์ 2561
3,544
พาณิชย์ลุยส่งเสริมส่งออกแมลงทอดกรอบ-บดเป็นแป้ง ชี้หนอนรถด่วน-จิ้งหรีด-ตักแตน โปรตีนสูงสหรัฐและยุโรปชอบ
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้ส่งเสริมการส่งออกแมลงทอดกรอบและรูปแบบการบดให้ป่นเป็นแป้งเพื่อปรุงอาหารทั้งรูปแบบอาหารเสริม,เครื่องดื่มและอาหารอื่นๆ เนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดต่างๆทั่วโลกสูง และช่วยเพิ่มสร้างมูลค่าการส่งออกไทยทั้งตลาดสหรัฐ, ยุโรป,ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา,สปป.ลาว,เมียนมา,เวียดนาม) เนื่องจากแมลง เพื่อการบริโภค เช่น หนอนรถด่วน,จิ้งหรีด,ตั๊กแตน,ดักแด้ตัวหนอน และอื่น เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ทั้งการรับประทานในรูปของการทอดกรอบใส่บรรจุภัณฑ์ และผสมในอาหาร

"ตอนนี้แมลงทอดกรอบ และทำเป็นผงเป็นแป้งที่โด่งดังในต่างประเทศเช่น แมลงไฮโซ และรายอื่นๆก็กำลังการตลาดอีกมาก ซึ่งเป็นที่นิยมในหลายตลาดโดยเฉพาะ ถือเป็นตลาดเฉพาะในสหรัฐฯ แม้ยังมีขนาดเล็กและอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มว่าการบริโภค แมลง เป็นอาหารมีโอกาสเติบโตสูงมาก และอุตสาหกรรมอาหารที่ทำจาก แมลง สามารถขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพสูง เพราะไทยมี แมลง ที่สามารถรับประทานได้หลายสายพันธุ์"
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้ากระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระแสความนิยมบริโภคแมลงประเภทต่างๆ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่ชาวบ้านนิยมนำมาปรุงเป็นกับข้าว ด้วยวิธีทอด ปิ้ง ย่าง คั่ว หมก อ่อม แกงยำ และ ตำน้ำพริก แต่ปัจจุบันนิยมนำมาทอดเป็นอาหารว่างรับประทานเล่น ๆ โดยปริมาณการบริโภคแมลงทุกชนิดในประเทศไทย ตกปีละประมาณ 2 ตัน แมลงที่นิยมนำมาทอดกินมี 7 ชนิด ได้แก่ ดักแด้หนอนไหม, หนอนไม้ไผ่, แมงดานา, ตั๊กแตน, แมลงกระชอน, จิ้งโกร่ง และจิ้งหรีด แต่ที่กินมากเป็นอันดับหนึ่งคือ ดักแด้หนอนไหมทอด รองลงมาคือ ตั๊กแตนทอดแม้อาหารประเภทนี้จะมีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากมีโปรตีนสูงแต่หากจับจากธรรมชาติที่ไม่ได้เลี้ยงในฟาร์มก็อาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารอันตราย เช่น สารกำจัดศัตรูพืชได้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปั้นแมลงทอดกรอบเป็นสินค้าส่งออก". (13-02-2561). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 14-02-2561,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/627105