เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โชว์สินค้าเกษตรนวัตกรรมเไทยสู่เวทีโลก

10 กรกฏาคม 2562
2,047

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi จะนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยประเภทผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic) และธรรมชาติ (Natural) กว่า 10 บริษัท เข้าร่วมโชว์ศักยภาพในงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 & NATURAL EXPO Southeast Asia 2019 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ? 14 กรกฎาคม 2562 ณ Hall 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน


โดยงาน BIOFACH Southeast Asia 2019 และ NATURAL EXPO Southeast Asia 2019 เป็นงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิคที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด "Organic Gateway to Southeast Asia" ด้วยเป้าหมายแห่งการผลักดันออร์แกนิคไทยสู่ประตูการค้าโลก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้นำเข้าทั่วโลก จึงเป็นการดีที่สถาบัน APi จะนำสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยไปแสดงศักยภาพ ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :