เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีก รับตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน

19 มกราคม 2561
1,983
ปัตตานี - เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของโรงฆ่าสัตว์ปีก เพื่อดูความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ที่จะออกขายในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
วันนี้ (18 ม.ค.) นายบัญชา สัจจาพันธ์ รักษาการปศุสัตว์ปัตตานี นำทีมงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับ นายพงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจหาสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ปีก ณ โรงเชือดสัตว์ปีกแวนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อรองรับตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
โดยเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานของปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ฆจส.2) กรมปศุสัตว์ ออกระเบียบว่า ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ควรปรับปรุงในเรื่องของเครื่องแต่งกาย ต้องสวมหมวกคลุมศีรษะ และสวมรองเท้าบูตสูงทุกครั้ง ในการเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อความสะอาด และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ซึ่งจะมีการเริ่มเปิดจำหน่ายสัตว์ปีกภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ เพื่อรองรับการอุปโภคบริโภคสัตว์ของพี่น้องชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่นิยมบริโภคสัตว์ปีกเป็นส่วนใหญ่ และสำหรับผู้บริโภคทั่วไปทั้งชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมก็สามารถเข้ามาอุดหนุน และใช้บริการได้ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนภาคใต้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ปัตตานีลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีก รับตลาดช่วงเทศกาลตรุษจีน". (18-01-2561).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 19-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/south/detail/9610000005611