เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หมูล้นตลาด ราคาตกผู้เลี้ยงรายย่อยเจ๊ง พิกบอร์ด ชงลดผสมแม่พันธุ์

17 มกราคม 2561
1,915
พิกบอร์ด เตรียมเรียกเอกชนรายใหญ่เข้าหารือลดปริมาณหมูในตลาด เสนอลดการผสมแม่พันธุ์หมู 20% ด้านผู้เลี้ยงหมูรายย่อยขอเงินช่วยเหลือ 1,190 ล้านบาท หลังราคาหมูตกต่ำ ขณะที่ปศุสัตว์ขีดเส้น 2 เดือนราคาหมูจะดีขึ้น...
วันที่ 16 ม.ค.61 นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) ว่า ปัจจุบันราคาขายสุกรหน้าฟาร์มเฉลี่ยขายอยู่ที่ 42-44 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งน้อยกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งอยู่ที่ 59-60 บาทต่อกิโลกรัม ส่งผลให้ผู้เลี้ยงรายย่อยขาดทุนจำนวนมาก

ทางสมาคมสุกรผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย จึงเสนอขอเงินจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คพช.) จำนวน 1,190 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 3 มาตรการ คือ 1. การตัดวงจรสุกรเพื่อทำสุกรหัน 100,000 ตัว โดยเป็นสุกรที่มีขนาด 8 กก. ขอเงินชดเชย 400 บาทต่อตัว รวมจำนวน 400 ล้านบาท ดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ.-พ.ย.2561 2. ปลดแม่สุกร 10% จำนวน 100,000 ตัว ใช้จำนวนเงิน 600 ล้านบาท และ 3. การนำสุกรเข้าห้องเย็น 100,000 ตัว โดยจะชดเชยให้ 5,500 บาทต่อตัว รวมจำนวนเงิน 550 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ประชุม ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เรียกเอกชนรายใหญ่ อาทิ ซีพี เบทาโกร เป็นต้น เข้าหารือเพื่อลดปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ในวันที่ 19 ม.ค.2560 จะเรียกเอกชนรายใหญ่ ผู้เลี้ยงหมูในประเทศเข้าหารือเพื่อลดการผสมแม่พันธุ์ 20% ของจำนวนหมูในฟาร์ม หรือลดจำนวนลง 20,000 ตัว ใน 6 เดือน และลดไปเรื่อยถึง 200,000 ตัว

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัญหาหมูล้นตลาด เป็นปัญหาสะสมมาจากปี 2560 เนื่องจากภาคเอกชนคาดการณ์ว่าตลาดจีนและกัมพูชา จะมีความต้องการนำเข้าสุกรจำนวนมาก จึงมีการเลี้ยงสุกรในปริมาณที่เพิ่มขึ้นหวังจะส่งออก แต่เมื่อปัจจุบันสถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่งผลให้เป้าหมายการส่งออกลดลง จึงเป็นสาเหตุทำให้ราคาสุกรตกต่ำ ส่วนมาตรการลดปริมาณหมูจากระบบ หากเอกชนให้ความร่วมมือ คาดว่าไม่เกิน 2 เดือนราคาหมูจะดีขึ้น

สำหรับแผนการผลิตหมู ปี 2561 คาดว่าจะลดปริมาณการผลิตหมูลง 5% หรือทั้งปีจะมีปริมาณหมู 19.24 ล้านบาท ของปริมาณผลผลิตหมูในปีก่อนที่มีปริมาณหมูรวม 22.106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 สัดส่วน 9.52% การลดปริมาณผลผลิตหมูในปีนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาหมูไม่ให้ตกต่ำ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หมูล้นตลาด ราคาตกผู้เลี้ยงรายย่อยเจ๊ง พิกบอร์ด ชงลดผสมแม่พันธุ์". (16-01-2561). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 17-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1178462