เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ปศุสัตว์งัดกฎหมายคุมเข้ม เฝ้าระวัง-สกัดพิษสุนัขบ้า
16 มกราคม 2561
852
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ทุกจุดที่เกิดโรค ดำเนินการประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว โดยในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค ให้มีการสำรวจจำนวนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนสัตว์สัมผัสหรือสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสโรค กักควบคุมสัตว์ที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสโรคทุกตัวเพื่อเฝ้าระวังทางอาการและป้องกันการแพร่โรคไปสู่คน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์และประชาชน หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป
"ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเร่งด่วน โดยใช้แนวทางภายใต้กรอบของกฎหมายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ 10 จังหวัดแรก ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดในประเทศไทยในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด สงขลา ชลบุรี บุรีรัมย์ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ฉะเชิงเทรา และมุกดาหาร ซึ่งจากข้อมูลการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกจังหวัด พบว่ามีผลบวกในสัตว์มีเจ้าของมากกว่าสัตว์ไม่มีเจ้าของ นั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงหรือประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำนวนสุนัข แมวไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีผู้นำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในที่สาธารณะจนเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว" นายสัตวแพทย์อภัย กล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์งัดกฎหมายคุมเข้ม เฝ้าระวัง-สกัดพิษสุนัขบ้า". (16-01-2561). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 17-01-2561, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/314498