เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลาสวยงามไทย สินค้าดีเด่นจูงใจชาวต่างชาติ พร้อมบุกตลาดโลก

08 มกราคม 2561
3,681
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ จังหวัดราชบุรี ครองตำแหน่งตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ชูกลยุทธ์ผสมพันธุ์ปลาพร้อมจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง หวังกระตุ้นการซื้อขาย ดันมูลค่าปลาหลักสิบสู่หลักพัน มั่นใจพร้อมบุกตลาดต่างประเทศทั่วโลก
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมการค้าภายในได้มีการส่งเสริมตลาดกลางมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดกลางเป็นตลาดที่มีการส่งเสริมเกษตรกรให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานสากล พร้อมช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านำไปสินค้าเกษตรไปซื้อขายรูปแบบเดิม อีกทั้งด้วยรูปแบบการซื้อขายที่เป็นธรรมทำให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาได้ดีขึ้น และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการตลาดจากการที่สินค้าต้องผ่านคนกลางหลายขั้นตอน

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า "ตลาดกลางเป็นที่ที่ผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากมารวมกัน ซึ่งทางกรมฯ จะสนับสนุนตลาดกลางในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน นำผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันให้มากรายที่สุดเพื่อจับคู่ทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Business Matching คือ เชื่อมโยงตลาด ให้ผู้ซื้อพบผู้ขาย เกิดกิจกรรมการซื้อขายมากขึ้น ช่วยผลักดันการทำธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการอบรบให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้ขายให้เข้าใจหลักการของตลาด การตลาดสมัยใหม่ รวมถึงช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ หรือให้คำปรึกษาเรื่องการนำเข้า-ส่งออก หรือประเมินความต้องการของตลาดเพื่อวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

นอกจากนี้ ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ต้องการส่งเสริมให้ตลาดกลางเป็นศูนย์กลางในการซื้อขายสินค้าต่างๆ ในภูมิภาค โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า เพื่อช่วยยกระดับการแข่งขันและมาตรฐานสินค้าในภาคการผลิตและการค้าสินค้าเกษตร สู่ตลาดต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ด้าน นายสหัส คำบู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ กล่าวว่า ทางตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจได้มีการยกระดับคุณภาพปลาให้มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์มากขึ้น ผ่านการผสมพันธุ์ปลา เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลากัด ให้มีความสวยงามมากขึ้น ประกอบกับทางตลาดสนับสนุนด้วยการจัดประกวดแข่งขันปลาสวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าของปลาพันธุ์ผสมได้รับความนิยมมากขึ้น ทำให้มีคนเพาะเลี้ยงปลาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปลาสายพันธุ์ใหม่ๆ และมีมูลค่าของปลาเพิ่มสูงขึ้น อย่างเช่นการประกวดปลาทองช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้ปลาทองที่มีราคาตัวหลักสิบถึงหลักร้อยเพิ่มมาเป็นหลักพันกว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถสร้างมูลค่ารวมของการซื้อขายได้สูงกว่า 4 ล้านบาท

นอกจากปลาพันธุ์ผสมที่ช่วยกระตุ้นมูลค่าการซื้อขายให้กับตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจแล้ว ประเทศไทยยังมีพันธุ์ปลาน้ำจืดหรือปลาแม่น้ำ ที่มีปลาหลายสายพันธุ์น้ำจืดในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอยู่มาก เช่น ปลากราย ปลาหมู ปลาผึ้ง ฯลฯ ที่ต่างประเทศถือว่าปลาเหล่านี้เป็นปลาสวยงาม ยิ่งตัวไหนหายากในเมืองไทยก็จะมีมูลค่าการซื้อขายที่สูงมาก

"ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประกอบกับการผสมสายพันธุ์ปลาต่างๆ ทำให้ตลาดของปลาสวยงามในประเทศไทยเกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพราะปลาสวยงามในประเทศไทยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป รวมถึงทางกรมการค้าภายในได้มีการเข้ามาส่งเสริมมาตรฐาน กวดขันด้านคุณภาพของตลาด ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ ได้การยอมรับในวงกว้าง จึงทำให้ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจเป็นตลาดปลาสวยงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนได้อย่างทุกวันนี้" นายสหัส กล่าว

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ "ตลาดกลางออนไลน์" http://centermarket.dit.go.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลาสวยงามไทย สินค้าดีเด่นจูงใจชาวต่างชาติ พร้อมบุกตลาดโลก". (04-01-2561). สืบค้นเมื่อ 08-01-2561,
เข้าถึงได้จาก : http://www.ryt9.com/s/prg/2763040