เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ส่งสัญญาณแล้งหนัก น้ำมูล เส้นเลือดใหญ่อีสานลดฮวบ ตอม่อสะพานโผล่แต่ต้นปี

08 มกราคม 2561
1,007
บุรีรัมย์ - เริ่มส่งสัญญาณแล้งตั้งแต่ต้นปี น้ำในลำน้ำมูลมีปริมาณลดต่ำจนมองเห็นตอม่อสะพานโผล่ ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และอาชีพเลี้ยงปลากระชังของเกษตรกรหมู่บ้านติดริมมูลต้องชะลอการเลี้ยง เพราะหากน้ำน้อยไม่ไหลเวียนจะทำให้ปลาน็อกตายประสบปัญหาขาดทุน
วันนี้ (7 ม.ค.) สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อ.ตึก จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณลดต่ำเร็วกว่าทุกปีจนมองเห็นตอม่อสะพานโผล่ ซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี จากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำดังกล่าวทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรบ้านท่าเรือ หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึก ต้องชะลอการเลี้ยงปลากระชัง เพราะเกรงว่าปริมาณน้ำที่น้อยไม่ไหลเวียนจะทำให้เกิดกรด แก๊ส จะทำให้ปลาน็อกตายได้

จากข้อมูลพบว่าที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านท่าเรือจะทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังจับขายมากกว่า 30 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 5 ราย แต่ส่วนที่เหลือก็เสี่ยงเลี้ยงเพราะไม่มีอาชีพอื่นทำ แต่ลดปริมาณปลาลงจากที่เคยเลี้ยงเท่าตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนหากเกิดปลาน็อกตายจากภาวะภัยแล้งปริมาณน้ำมูลตื้นเขินดังกล่าว

นายเกตุ เยี่ยมรัมย์ เกษตรกรบ้านท่าเรือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำมูลจะลดระดับลงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปีนี้ปริมาณน้ำลดลงเร็วกว่าปกติ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าปีนี้จะประสบปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังขาย รวมถึงเกษตรกรที่อาศัยน้ำในลำน้ำมูลทำการเกษตรจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

จากปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำลงเกษตรกรจึงต้องชะลอการเลี้ยงปลากระชังเพื่อลดความเสี่ยงปลาน็อกตายที่อาจจะทำให้ประสบปัญหาขาดทุนได้ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรก็เผชิญกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกันมาหลายปี จากกรณีดังกล่าวจึงอยากให้ทางภาครัฐเร่งดำเนินการก่อสร้างฝาย หรือเขื่อนยางเพื่อกักเก็บน้ำมูลไว้ให้เกษตรกรใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และเลี้ยงปลากระชังตลอดทั้งปีด้วย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งสัญญาณแล้งหนัก น้ำมูล เส้นเลือดใหญ่อีสานลดฮวบ ตอม่อสะพานโผล่แต่ต้นปี". (07-01-2561). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 08-01-2561, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9610000001828