เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ร่อนหนังสือ บิ๊กตู่ ทบทวนนำเข้าหมูเนื้อแดง
08 มกราคม 2561
2,136
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชี้เกษตรกร 100% ค้านนำเข้าหมูเนื้อแดงร่อนหนังสือ "บิ๊กตู่" เร่งทบทวน
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล พิจารณาทบทวนการนำเข้าเนื้อหมูและเครื่องในที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ เพื่อไม่ให้กระทบต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ หลังจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้สำรวจความคิดเห็นสมาชิกทั่วประเทศ ที่อาจได้รับผลกระทบ และพบว่า จะทำให้อุตสาหกรรมของไทยได้รับความเสียหายอย่างมาก หากรัฐบาลจะนำเข้าจริง เบื้องต้นนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาหาทางออก แล้ว
"การสำรวจความคิดเห็นของสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น มีเกษตรกรร่วมแสดงความเห็น 67 จังหวัด โดยผู้แสดงความเห็นทั้ง 100% ไม่เห็นด้วยกับการนำเข้า เพราะจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูทั้งระบบของไทย ทำให้อาชีพการเลี้ยงหมูล่มสลาย เพราะต้นทุนการเลี้ยงของไทยสูงกว่าของต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลกดดันให้ราคาเนื้อหมูในประเทศตกต่ำ กระทบต่อผู้เลี้ยงหมู และเกิดภาระหนี้สินตามมา"

นอกจากนี้ ยังกระทบต่อราคาพืชผลทางการเกษตรอื่น ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้ง ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และทำให้ผู้ปลูกพืชเหล่านี้เดือดร้อนตามไปด้วย ที่สำคัญ การบริโภคสารเร่งเนื้อแดง ที่ไทยห้ามใช้อย่างเด็ดขาดนั้น ยังอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทำให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ภาครัฐรณรงค์ให้คนไทยบริโภคอาหารปลอดภัย จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดนำเข้าเนื้อหมูและชิ้นส่วนที่มีสารเร่งเนื้อแดง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"https://www.dailynews.co.th/economic/620039". (07-01-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 08-01-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/620039