เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
หนอนกระทู้บุกไร่ข้าวโพดลพบุรีหลายพันไร่
09 กรกฏาคม 2562
395

นายอนัน จรุงโรจน์รัศมี นายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากหนอนกระทู้ที่กำลังระบาดหนักอยู่ในหลายอำเภอ ของจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ ซึ่งถือเป็นแปลงใหญ่ของ การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกรได้ลงมือปลูกข้าวโพดแล้วจำนวนกว่า 8,607 ไร่ มีเกษตรกรจำนวน 363 ราย ทำให้หนอนกระทู้ระบาดในไร่ข้าวโพดของเกษตรกรอยู่ที่ 1,000 ไร่ และกำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ และยังไม่สามารถคุ้มการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ไร่โดยในวันนี้ทางนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ได้นำกับดักผีเสื้อซึ่งเป็นตัวแพร่ระบาดของหนอนกระทู้มาติดตั้งให้กับชาวไร่ข้าวโพดเป็นการป้องกันการขยายวงของการแพร่ระบาด โดยอุปกรณ์ที่น้ำมาในวันนี้เป็นขวดน้ำผูกติดกับไม้ไผ่ โดยขวดน้ำจะมีการตัดช่อง4ช่องรอบขวดใส่น้ำผสมกากน้ำตาลล้อผีเสื้อให้มาติดกับดัก โดยยังไม่ใช้สารเคมี ซึ่งกับดักนี้จะใช้ได้ประมาณ10วันแล้วจะต้องเปลี่ยนน้ำในที่ดักใหม่


สำหรับในพื้นที่จังหวัดลพบุรีมีการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกเจริญ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอเมืองลพบุรี มีพื้นที่เสียหายแล้วหลายพันไร่ ซึ่งระบาดหนักที่สุดจะอยู่ที่พื้นที่อำเภอโคกเจริญเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่จำนวนมากแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-30°C
เชียงใหม่
23-26°C
นครราชสีมา
24-30°C
ชลบุรี
27-29°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
27-29°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×