เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ส่งออกไก่ปีหน้าซึมๆ ต้นทุนพุ่งแซงคู่แข่ง
27 ธันวาคม 2560
1,771
ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ไทยส่งออกไก่ได้รวม 790,000 ตัน เพิ่มขึ้น 6-7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มูลค่า 100,000 ล้านบาท
นายคึกฤทธิ์ อารีปกรณ์ ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ไทยส่งออกไก่ได้รวม 790,000 ตัน เพิ่มขึ้น 6-7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มูลค่า 100,000 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในไตรมาสสุดท้ายของปีช่วงเดือน ต.ค.-ก.ย.2560 พบว่าการส่งออกของไทยเริ่มผิดปกติ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะข้าวโพด ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี อัตราส่วน 3 : 1 ในขณะที่ราคาไก่ในประเทศปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเพราะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้มีสินค้าชนิดอื่นเข้ามาทดแทน

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่วัตถุดิบในตลาดต่างประเทศปรับตัวลดลง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเสนอราคาแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ อาทิ บราซิล เวียดนาม เป็นต้น เพราะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ทำให้คาดว่าในปี 2561 ไทยจะสามารถส่งออกไก่ได้เพิ่มขึ้นเพียง 2% เท่านั้น.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกไก่ปีหน้าซึมๆ ต้นทุนพุ่งแซงคู่แข่ง". (27-12-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 28-12-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1163593
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×