เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงราชบุรี จัดตลาดนัดกลางคืน สมบัติลับของนักเล่นปลา

25 ธันวาคม 2560
4,319
ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ฟิชวิลเลจ จังหวัดราชบุรี นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นตลาดปลาสวยงามใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีพื้นที่สามารถรองรับพ่อค้าแม่ค้าได้มากกว่า 1,000 ราย และมียอดการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ปัจจุบันได้ต่อยอดเพื่อขยายช่องทางการจำหน่าย โดยจัดตลาดนัดกลางคืนหวังดึงดูดนักช้อปหน้าใหม่ พร้อมจัดการแข่งขันประกวดปลาสวยงาม เป็นการกระตุ้นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้ค้าให้พัฒนาสายพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความเป็นหนึ่งในธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทยและอาเซียน
อธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เคยกล่าวไว้ว่า หลักการของตลาดกลางคือการทำให้ผู้ขายมาพบเจอกันกับผู้ซื้อ โดยมีภาครัฐมากำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทั้งการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่ง ราคาซื้อขาย รวมทั้งการจัดให้ผู้ซื้อผู้ขายมากรายมาเจอกัน ยิ่งมีผู้ซื้อและผู้ขายมากเท่าไร ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกันสมบูรณ์ขึ้นมากที่สุด ราคาที่ซื้อขายกันก็จะมีความเป็นธรรมตามไปด้วย ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ถือเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมการค้าขายปลาสวยงามทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายและความต้องการของตลาดปลาสวยงามในตลาดโลกมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมฯจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้เป็นตลาดกลาง ภายใต้การส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเข้าไปพัฒนาและช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้ตลาดก้าวสู่มาตรฐานสากล อาทิ การขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดอบรมให้ความรู้ผู้ค้าในตลาดกลางเรื่องการส่งออก และสนับสนุนการจัดประกวดปลาสวยงามอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นด้านราคาทำให้ผู้ซื้อมีแหล่งซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรม ในลักษณะของการขายส่งโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่งผลทำให้ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นและมั่นคง

ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ไปสู่การเป็นแหล่งซื้อขายที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มีศักยภาพในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

ด้าน นายสหัส คำบู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ตลาดกลางปลาสวยงามฟิชวิลเลจ กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ จังหวัดราชบุรี ประสบความสำเร็จ นอกจากจะเป็นแหล่งซื้อขายปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว โดยเป็นแหล่งรวมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากว่า 20,000 บ่อ พร้อมมีปลาให้เลือกหลากหลายชนิด ตลอดจนยังเป็นแหล่งรวมสัตว์เลี้ยงนานาชนิด และอุปกรณ์การเลี้ยงอย่างครบวงจร มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี และหากรวมการซื้อขายภายในประเทศจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

ปัจจุบันทางตลาดยังได้เปิดตลาดนัดกลางคืน เพื่อให้ผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันโดยตรง เป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และเปิดตลาดให้กับผู้ค้ารายย่อยหรือค้าปลีกได้มีพื้นที่ซื้อขายเพิ่มขึ้น "ที่นี่ถือเป็นตลาดนัดกลางคืนที่มีการขายปลาสวยงามแห่งเดียวในประเทศไทย โดยจะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 20.00 น. เป็นต้นไป มีผู้ขายที่มาลงทะเบียนกับเราประมาณ 90 ราย มีผู้ซื้อที่มาลงทะเบียนกับเราประมาณ 88 ราย ซึ่งตลาดนัดกลางคืนได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีการซื้อขายปลาเจ้าละไม่ต่ำกว่า 40 ถุง บางเจ้านำปลามาขายเป็น 100 ถุงก็มี โดยร้านค้าที่มาเปิดร้านซื้อขายจะมีรายได้ต่ำๆ 3,000 ? 4,000 บาทต่อวัน หรือถ้าหากรายใหญ่ๆ ก็เคยมีรายได้สูงถึง 100,000 บาท ต่อวันเลยทีเดียว" นายสหัส กล่าว

นายสหัส กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ ยังได้มีแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับตัวปลา เนื่องจากผู้ขายได้มีการผสมพันธุ์ปลา เช่น ปลาทอง ปลาหางนกยูง ปลากัด ให้มีความสวยงามมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของปลาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับทางตลาดมีการสนับสนุนด้วยการจัดประกวดแข่งขันปลาสวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มูลค่าของปลาพันธุ์ผสมได้รับความนิยมมากขึ้น จนทำให้ปลาทองจากราคาไม่กี่ร้อยกลายเป็นหลักพันบาทต่อตัว อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอีกด้วย เนื่องจากเป็นสายพันธุ์พิเศษหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ เท่านั้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตรในการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงราชบุรี จัดตลาดนัดกลางคืน สมบัติลับของนักเล่นปลา". (23-12-2560).
มติชน.: สืบค้นเมื่อ 25-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/776558