เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตลาดกุ้งสหรัฐฯ โตต่อเนื่อง นำเข้าพุ่งกว่า 15%

25 ธันวาคม 2560
2,421
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ นำเข้ากุ้งจากต่างประเทศ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2560 โดยในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของปี 2560 สหรัฐฯนำเข้ากุ้งมีปริมาณ 1,038.04 ล้านปอนด์ คิดเป็นมูลค่า 4,568.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15.22% แบ่งเป็นกุ้งแช่แข็งมูลค่า 3,552.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 13.2% กุ้งสดแช่เย็นมูลค่า 11.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 22.3% และกุ้งแปรรูปมูลค่า 1,005.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อน 23.5% และมีแนวโน้มที่จะนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"ปัจจุบันสหรัฐฯ นำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 3 หรือคิดเป็นสัดส่วน 12.12% ของการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของสหรัฐฯ โดยในช่วง 9เดือนแรกของปี 2560 ไทยส่งออกกุ้งมาสหรัฐฯ มูลค่า 553.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.68% รองจากอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกมาสหรัฐฯ เป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วน 33.01% และอินโดนีเซียเป็นอันดับที่ 2 สัดส่วน 18.86%"

นางนันทวัลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อินเดียคือผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ที่สุดในตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกมายังสหรัฐฯ 5.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดการณ์ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า หรือ ภายในปี 2565 อินเดียจะส่งออกกุ้งมายังตลาดโลกมูลค่ามากถึง 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยหน่วยงาน Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries หรือ DADF ของรัฐบาลอินเดีย ได้วางกลยุทธ์ในการผลักดันการส่งออกกุ้งของอินเดียมายังตลาดโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ จีน โดยตั้งเป้าขยายสัดส่วนการส่งออกอาหารทะเลที่ 36 % และสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 65 % เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลระดับโลกในอนาคต

ในส่วนของไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดำเนินการเร่งผลักดันการนำเข้ากุ้งไทยมายังตลาดสหรัฐฯ สร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทผู้นำเข้ารายใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม Supermarket Chain ชั้นนำของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเป็น Kroger, Costco และ Walmart เป็นต้น โดยทำการสำรวจความต้องการของตลาดกลุ่มต่างๆ และผลักดันให้กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เหล่านี้ที่มีธุรกิจอยู่ในทุกมลรัฐ นำเข้าสินค้ากุ้งจากไทยให้มากขึ้นเพื่อรองรับตลาดกุ้งในสหรัฐฯที่อยู่ในขาขึ้น และตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในสหรัฐฯที่หันมานิยมบริโภคสินค้ากุ้งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตลาดกุ้งสหรัฐฯ โตต่อเนื่อง นำเข้าพุ่งกว่า 15%". (22-12-2560). ประชาชาติธุรกิจ.:
สืบค้นเมื่อ 23-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-91641