เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์จับมือเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เตรียมประชุมเอ้กบอร์ดดูแลการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์

19 ธันวาคม 2560
1,316
พาณิชย์จับมือเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เตรียมประชุมเอ้กบอร์ดดูแลการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ พร้อมใช้ร้านธงฟ้าประชารัฐดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกมาจำหน่ายในท้องตลาด
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปริมาณผลผลิตล้นตลาด เกินความต้องการบริโภคในประเทศส่งผลให้ราคาไข่ไก่ตกต่ำ

"การแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนขณะนี้ ประสานให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยโดยจะกระจายผลผลิตไปสู่ร้านธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศเพื่อดูดซับปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน"

ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทาง โดยอาจมีพิจารณาออกประกาศเพื่อควบคุมการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ โดยอาศัย พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้า พ.ศ.2522

ส่วนกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ระบุว่า ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มและลดราคาขายในราคาที่ต่ำกว่า และการทำการเกษตรแบบพันธสัญญาหรือ Contact Farming สามารถร้องเรียนมาที่กระทรวงพาณิชย์หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าจะเป็นผู้พิจารณา

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้กรมการค้าภายในดูแลราคาสินค้าอื่น กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในออกตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ และดูแลสินค้าให้มีเพียงพอ

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้ประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการเพื่อมีรายได้น้อยได้ เป็นถึงขณะนี้ผ่านมา 3 เดือนมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 18,000 ราย สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพเบื้องต้นเดือนละ 3,000 ล้านบาทรวม 3 เดือนน่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพได้ไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์หารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อเดินหน้าโครงการเฟส 2 ต่อไป

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พาณิชย์จับมือเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ เตรียมประชุมเอ้กบอร์ดดูแลการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์".
(18-12-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 19-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-89129