เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนผลไม้พัทลุงเสียหายหนักผลพวงภัยแล้ง

09 กรกฏาคม 2562
2,182

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เริ่มเข้าขั้นวิกฤต หลังฝนทิ้งช่วงมานานตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานในรอบหลาบสิบปี โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ควนขนุน ในหลายตำบล น้ำในเหล่งน้ำตามธรรมชาติ และในระบบชลประทานแห้งขอด ทำให้พื้นที่การเกษตร สวนไม้ผล พืชผักและนาข้าว ที่กำลังตั้งท้องออกรวงยืนต้นแห้งตายลงเนื่องจากขาดน้ำ


ขณะสวนไม้ผล เงาะมังคุด ทุเรียน ที่กำลังจะเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงกลางเดือนนี้ ผลกลับแห้งเหี่ยว ยืนต้นตายเช่นกัน อย่างในพื้นที่ ต.ชะมวง ต.ปันแต ต.ดอนทราย ต.เขาย่า ต.พนมวงค์ ของอำเภอควนขนุน นอกจากนี้ยังมีในพื้นที่ อำเภอศรีบรรพต อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลเหล่งใหญ่ก็ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนานเช่นกันทำให้ ผลไม้ไม่โต และลำต้นแห้งเหี่ยวต่อเนื่อง


นายพงศกร ทองชูใจ เกษตรกรในพื้นที่ ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เจ้าของสวนมังคุดและทุเรียน พร้อมกับเพื่อน ต่างเร่งสูบน้ำจากเหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำมารดสวนไม้ที่กำลังแห้งตาย แต่ต้องทำใจเนื่องจากระดับน้ำในเหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้ ต้องปล่อยให้สวนมังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียนขาดน้ำอย่างหนัก ส่วนปัญหาภัยแล้งยาวนา ที่ฝนไม่ตกในพื้นที่ ในรอบหลายสิบปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร และรายได้เป็นจำนวนมาก จึงอยากร้องขอทางจังหวัด ทางกรมชลประทาน และหน่วยงานที่รับผิดมาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเร่งด่วน


ขณะที่ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ทางจังหวัดยังไม่ประกาศเขตภัยพิบัต ชาวบ้านต้องชื้อน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ ในราคารถละ700 บาท เพื่อบรรเทาภัยเบื้องต้น
 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :