เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กุ้งไทยจมน้ำตายทำผลผลิตวูบ เอกชนลุ้น! ปี 60 ส่งออก 2 แสนตัน

18 ธันวาคม 2560
2,083
นายสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มผลผลิตกุ้งปี 61 คาดว่าจะมีประมาณ 330,000 ตัน เพิ่มขึ้น 10% จากผลผลิตกุ้งปี 60 ที่ได้ประมาณ 300,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 350,000 ตัน เป็นผลจากแหล่งเลี้ยงกุ้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศประสบกับภาวะน้ำท่วมหนัก แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย ยังถือเป็นประเทศที่ผลิตกุ้งได้เป็นอันดับ 5 ของโลก
"แม้การผลิตกุ้งของไทยจะไม่เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกทั้งปี 60 คาดว่าจะทำได้ประมาณ 200,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% ดูจากการส่งออกช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ที่ผ่านมา ที่สามารถทำได้ถึง 167,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4.03% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 56,100 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังกุ้งไทยประสบปัญหาโรคตายด่วน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกร ได้เร่งช่วยกันฟื้นฟู และนำเทคโนโลยีการเลี้ยงมาช่วยให้กุ้งของเกษตรกรรอดและมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ขายได้ราคาดี จึงคาดหวังว่าปี 61 อุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบน่าจะสดใส เพราะเกษตรกรขายกุ้งได้ราคาดีขึ้น ผู้ส่งออกมีตลาดใหม่เพิ่มขึ้น โดยตลาดเป้าหมายยังคงเป็นตลาดประเทศจีน เพราะมีการบริโภคกุ้งต่อปีสูงถึง 1.7 ล้านตัน"

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ปี 61 สมาคมอยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องค่าเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งควรอยู่ที่ระดับ 33-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กุ้งไทยจมน้ำตายทำผลผลิตวูบ เอกชนลุ้น! ปี 60 ส่งออก 2 แสนตัน". (15-12-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 18-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1153478