เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ไข่ลุงตู่ราคาตก หน้าฟาร์ม 2.10 บาท มุมคนเลี้ยงโอดขาดทุน

14 ธันวาคม 2560
3,194
ราคาไข่ยุครัฐบาลนายกฯ ตู่ ช่วงปลายปี 2560 ราคาตก หน้าฟาร์มเฉลี่ยฟองละ 2.10 บาท เกษตรกรส่งเสียงวอนช่วยเหลือเนื่องจากต้นทุนอยู่ที่ฟองละ 2.80...
นายปรีชา สุขบุญพันธ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับความเดือดร้อนมากจากการแบกภาระราคาไข่ไก่ต่ำกว่าทุนต่อเนื่องมานานตลอดทั้งปีนี้ โดยราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไม่เคยสูงกว่าต้นทุนที่ฟองละ 2.80 บาท ปัจจุบันราคายังตกต่ำขายได้เพียงฟองละ 2.10 บาท เชื่อว่า ต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาข้าวโพดวัตถุดิบหลักผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงต่อเนื่องแม้ว่า อยู่ในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เดือน ก.ย.ราคายืนอยู่ที่กิโลกรัมละ 8 บาท แต่ขณะนี้ถึงเดือน ธ.ค. ผลผลิตลดลงราคาสูงขึ้นอีกเป็นกิโลกรัม 9 บาท และผู้เลี้ยงยังไม่สามารถซื้อข้าวข้าวโพดตามจำนวนความต้องการมาใช้ได้เนื่องจากพ่อค้าขอขึ้นราคาทุกครั้ง

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ต่างได้รับผลกระทบจากต้นทุนอาหารสัตว์สูงมานานแล้วจึงออกมาเรียกร้องรัฐให้ช่วยทบทวนมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนเกษตรกรไทยทุกกลุ่ม ซึ่งวันนี้เกษตรกรหวั่นวิตกว่า จะไม่สามารถแบกภาระปัญหาดังกล่าวได้ หากสถานการณ์ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีอาจต้องเลิกอาชีพที่ทำมานาน จะกระทบกับภาวะราคาในอนาคต
นายวีระ ป้อมสุวรรณ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งเรื่องปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีมากเกินกว่าความต้องการบริโภค เกิดภาวะหมูล้นตลาด พ่อค้าคนกลางกดดันราคา เกษตรกรจำเป็นต้องขายต่ำกว่าทุนติดต่อกันมานานกว่า 6 เดือนแล้ว และยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้ ราคาขายสุกรขุนหน้าฟาร์มตกต่ำอยู่ที่ประมาณ 48 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่พุ่งสูงถึง 58-60 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ราคาสูงขึ้นจากกลไกการตลาดที่ถูกบิดเบือนจากมาตรการประกันราคารับซื้อข้าวโพดที่กิโลกรัมละ 8 บาททั้งปี และการให้นำเข้าข้าวสาลีเพื่อทดแทนผลผลิตข้าวโพดที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว ยังติดขัดข้อกำหนดมาตรการควบคุมที่ต้องชื้อข้าวโพด 3 ส่วน เพื่อนำเข้าข้าวสาลีเพียง 1 ส่วน ทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์จำเป็นต้องซื้อข้าวโพดราคาสูง และยังไม่สามารถซื้อข้าวสาลีซึ่งเป็นอีกทางเลือกช่วยทดแทนการขาดแคลนข้าวโพดในประเทศ

เกษตรกรภาคปศุสัตว์จึงขอให้รัฐพิจารณาช่วยผ่อนคลายจากปริมาณไม่เพียงพอ และถูกจำกัดโดยไม่มีทางเลือก ซึ่งจะช่วยเกษตรกรจัดการต้นทุนให้อยู่ได้และรองรับสภาวะราคาสินค้าตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

นายวีระ กล่าวต่อว่า ขอให้รัฐบาลทบทวนการยกเลิกมาตรการการควบคุมนำเข้าข้าวสาลี อยากเรียกร้องให้รัฐบาลและกรมการค้าภายใน ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลเร่งทบทวนผลกระทบจากมาตรการประกันราคารับซื้อข้าวโพดและการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เช่นเดียวกับที่ได้ช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดมาตลอด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วันที่ 13 ธ.ค.2560 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งราคาสินค้าเกษตรรายวัน ณ จุดรับซื้อ หรือ ตลาดสำคัญ โดยไข่ไก่สด ตลาดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราคาอยู่ที่ 210 บาทต่อ 100 ฟอง เฉลี่ยราคาฟองละ 2.10 บาท ไข่ไก่สดเบอร์ 3 ฟาร์มนายสมาน ทองดี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราคาอยู่ที่ 220 บาทต่อ 100 ฟอง เฉลี่ยราคาฟองละ 2.20 บาท และไข่ไก่สดเบอร์ 4 ฟาร์มนายสมาน ทองดี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราคาอยู่ที่ 210 บาทต่อ 100 ฟอง เฉลี่ยราคาฟองละ 2.10 บาท

สำหรับราคาสุกร ศิริปุณย์ฟาร์ม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราคาอยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนสุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม ราคาอยู่ที่ 44 บาทต่อกิโลกรัม และฟาร์มโชคชัยการสุกร อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ราคาอยู่ที่ 47 บาทต่อกิโลกรัม.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ไข่ลุงตู่ราคาตก หน้าฟาร์ม 2.10 บาท มุมคนเลี้ยงโอดขาดทุน". (13-12-2560). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 14-12-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th