เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผู้เลี้ยงฯกระบี่ยิ้มออกจีนสั่งซื้อกุ้งเพิ่ม500%
04 ธันวาคม 2560
1,856
ผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่ยิ้ม จีนสั่งออร์เดอร์กุ้งเพิ่ม 500% จากเดิมเดือนละ 250 ตันเป็น 750 ตัน
นายปกครอง เกิดสุข ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่ และรองประธานสหพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งไทย เปิดเผยว่า ผู้เลี้ยงกุ้งกระบี่ประสบความสำเร็จในเรื่องการตลาด โดยได้รับออร์เดอร์สั่งซื้อจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น 500% จากการที่เคยสั่งซื้อกุ้งสดของกระบี่ไปยังประเทศจีนเดือนละ 250 ตัน ตอนนี้สั่งซื้อกุ้งต้มแช่แข็งเพิ่มอีกเดือนละ 750 ตัน วิธีการส่งกุ้งสดโดยทางเครื่องบินเดือนละ 250 ตัน และส่งกุ้งต้มแล้วแช่แข็งส่งทางเรือเดือนละ 750 ตัน ที่เหลือส่งให้ตลาดมหาชัยกับตลาดในกระบี่

สำหรับราคานั้น กุ้งขนาด 50 ตัวต่อกก.ราคา 250 บาท ขนาด 70 ตัวต่อ กก. ราคา 170 บาท และ ขนาด 100 ตัวต่อกก. ราคา 130-140 บาท ส่วนจำนวนผู้เลี้ยงกุ้งในกระบี่ได้ลดจำนวนลงจาก 400 รายเหลือเพียง 200 ราย สาเหตุเป็นเพราะดินฟ้าอากาศและโรคระบาดทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งลดลง 50%

"ปัญหาของผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดกระบี่คือ เรื่องโรคระบาด น้ำเสีย สภาพดินฟ้าอากาศและผลผลิตได้น้อยกว่าความต้องการของตลาด ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาโดยพยายามศึกษาหาความรู้จากผู้เลี้ยงที่มีประสบการณ์จนแก้ไขได้บางส่วนและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมงและคณะได้เดินทางมาพบปะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั่วประเทศ เพื่อรับฟังปัญหาการตลาดและการจัดการเลี้ยงกุ้งที่ถูกวิธีโดยแนะนาให้ใช้บริการของศูนย์วิจัยประมงซึ่งมีอยู่ประจำภาคทั่วประเทศช่วยถ่ายทอดด้านวิชาการและให้ผู้เลี้ยงกุ้งดูแลอย่างใกล้ชิดให้มากที่สุด"

นายปกครอง กล่าวว่า คาดว่า เกษตรกรส่วนหนึ่งจะกลับมาเลี้ยงใหม่ เพราะความต้องการของตลาดยังสูงอยู่ ประกอบกับพื้นที่ซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงกุ้งยังมีอยู่จำนวนมาก ขอให้เกษตรกรมีความอดทนและเอาใจใส่กุ้งที่เลี้ยงเหมือนการเลี้ยงเด็ก จะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้เลี้ยงฯกระบี่ยิ้มออกจีนสั่งซื้อกุ้งเพิ่ม500%". (30-11-2560). กรมประมง.: สืบค้นเมื่อ 04-12-2560,
เข้าถึงได้จาก : กรมประมง
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×