เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
จนท.ปศุสัตว์ลงพื้นที่แจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส
01 ธันวาคม 2560
1,436
นราธิวาส - จนท.ปศุสัตว์สุไหงโก-ลก ลงพื้นที่แจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส
วันนี้ (30 พ.ย.) นายชัยณรงค์ แก้วเจือ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อม จนท ปศุสัตว์ อ.สุไหงโก-ลก ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ และผลกระทบด้านปศุสัตว์จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์

โดยการมอบเสบียงอาหารสัตว์ และเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมกันนี้ เตรียมทำจุดอพยพกระบือในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อไม่ให้สัตว์ต้องแช่น้ำ

นายชัยณรงค์ แก้วเจือ รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์ อ.สุไหงโก-ลก กล่าวว่า สนง.ปศุสัตว์ อ.สุไหงโก-ลก ได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผน โดยการแจกจ่ายเสบียงอาหาร และเวชภัณฑ์ให้เกษตรกรนำไปดูแลสัตว์

พร้อมกันนี้ นายชัยณรงค์ แก้วเจือ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไปตัดหญ้าสดจากสถานีวิจัยพืชอาหารสัตว์ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ที่เปิดให้บริการสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัย

โดยขอให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมนำเครื่องมือ และยานพาหนะไปบรรทุกหญ้าสดมาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังน้ำลดก็จะเข้าสู่มาตรการการดูแลฟื้นฟู เพื่อให้สัตว์ของเกษตรกร มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค

ส่วนโรคภัยที่น่าเป็นห่วงสำหรับสัตว์ในช่วงเกิดอุทกภัย คือ โรคเชื้อรา โรคปากเท้าเปื่อย และโรคหวัด ซึ่งเกษตรกรสามารถป้องกันได้ โดยหลีกเลี่ยงการให้สัตว์แช่ในน้ำนาน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องจัดหาพื้นที่สูงสำหรับการนำสัตว์เลี้ยงไปดูแล

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จนท.ปศุสัตว์ลงพื้นที่แจกจ่ายเสบียงอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.นราธิวาส". (30-11-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 31-11-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/south/detail/9600000121052
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
22-27°C
เชียงใหม่
21-23°C
นครราชสีมา
20-24°C
ชลบุรี
22-27°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×