เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เอกชนจีนทุ่ม700ล.ผุดโรงงานแปรรูปทุเรียนชายแดนใต้

07 กรกฏาคม 2562
2,025

ที่บริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายเย่าเหิง เซียว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทฯ ร่วมเปิดบริษัท ม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯลงทุนโรงงานแปรรูปทุเรียนของนักลงทุนภาคเอกชนประเทศจีน คัดบรรจุเพื่อส่งออกที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีข้าราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่นและประชาชนร่วมประมาณ 500 คนนายเย่าเหิง เซียว กล่าวว่า บริษัทม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนเอกชนไทยกับเอกชนจีน ก่อสร้างโรงงานแปรรูปทุเรียนด้วยเงินลงทุน 700 ล้านบาท รับซื้อผลผลิตทุเรียนเพื่อแปรรูปแช่แข็งเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน โดยใช้แรงงานในพื้นที่ในกระบวนการผลิตในโรงงานประมาณ 1,200 คน ใช้เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 2,000 ล้านบาท สามารถรับซื้อทุเรียน 1.2 หมื่นตันต่อปี และได้ปี 63 ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถรับซื้อทุเรียนเพิ่ม 2 หมื่นตัน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของผลผลิตทุเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


นายนิพนธ์ กล่าวว่า บริษัทม่านกู่หวาง ฟู๊ด จำกัด เป็นบริษัทฯสร้างงานและสร้างเงินในพื้นที่แล้ว สามารถประกันราคาพืชผลทุเรียน สร้างความมั่นใจและสร้างโอกาสให้กับชาวสวนทุเรียนในภาคใต้ได้ระดับหนึ่ง เพราะโรงงานสามารถรับผลผลิตปีละ 15,000 ตันต่อปี เป็นการยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศจีนทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มจากสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว


"นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุน 700 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าพื้นที่ชายแดนภาคใต้นักลงทุนมีความมั่นใจ และพร้อมรับนักลงทุนเข้ามาลงทุน"


ทางด้าน พลเรือตรีสมเกียรติกล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ทำการเกษตร มีพื้นที่ปลูกผลไม้โดยเฉพาะปลูกทุเรียนหลายพันไร่ มีผลผลิตปีละหลายหมื่นตัน สามารถรับประกันราคาผลผลิตทุเรียนในฤดูกาลปีละ 12 ล้าน กก.สามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการเกษตร สร้างเงิน สร้างงาน สร้างรายได้ในครัวเรือนและที่สำคัญสามารถสร้างเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติและต่างถิ่นด้วย


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :