เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ทะเลหนุนสูงน้ำทะลักท่วมชุมชนปากนคร-คลื่นแรง

06 พฤศจิกายน 2560
1,962
น้ำทะเลหนุนสูงทำน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนปากนคร ขณะคลื่นลมยังแรงจัดเรือประมงใหญ่ฝ่าคลื่นเข้าฝั่งระทึก
ระดับน้ำที่บริเวณปากอ่าวปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีความสูงจากระดับปกติกว่า 1 เมตร เกิดจากปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุน ท่ามกลางคลื่นลมที่มีความรุนแรง ส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนหลายหลังในหลายชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองปากนคร ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการระบายน้ำออกจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมสูงหลายจุดด้วยกันซึ่งเป็นการท่วมขังเฉพาะในช่วงน้ำทะเลหนุนสูงเป็นระยะเท่านั้นทำให้ประชาชนต้องขนของหนีน้ำขึ้นสู่ที่สูงแม้ว่าฝนจะทิ้งช่วงไปหลายชั่วโมงแล้วก็ตามซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติในช่วงหน้ามรสุมของทุกปี เช่นเดียวกับในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมเจ้าท่า และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ใช้วัสดุหลายชนิดเข้าก่อสร้างเพื่อบรรเทาความรุนแรงของคลื่น แต่กระแสคลื่นยังคงรุนแรงจากช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

ขณะที่ ชาวบ้านมารอคอยเอาใจช่วยเรือประมงขนาดใหญ่ที่ทำประมงในระยะไกลกลับเข้าสู่ฝั่งบริเวณปากคลองฉิมหลา ที่มีกระแสคลื่นสูงลมแรงจัด โดยไต้ก๋งต้องประคองเรือฝ่ากระแสคลื่นเข้าสู่ท่าเทียบเรืออย่างยากลำบาก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ทะเลหนุนสูงน้ำทะลักท่วมชุมชนปากนคร-คลื่นแรง". (05-11-60). สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. .:
สืบค้นเมื่อ 06-11-60 , เข้าถึงได้จาก : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=820709