เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมบรรจุถุงยังชีพเสบียงสัตว์ในพื้นที่้น้ำท่วมภาคใต้

06 พฤศจิกายน 2560
2,233
กรมปศุสัตว์เตรียมบรรจุถุงยังชีพสเบียงสัตว์ 5,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และเตรียมพื้นที่จุดอพยพสัตว์กว่า 120 แห่ง
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ส่งผลให้สัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน จึงเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือบรรจุถุงยังชีพเสบียงสัตว์จำนวน 5,000 ชุด พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคครบทุกเขตและจังหวัด ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ทุกอำเภอ และเตรียมพื้นที่จุดอพยพสัตว์กว่า 120 แห่ง สำรองคอกพักสัตว์ ยานพาหนะ เวชภัณฑ์ แร่ธาตุ และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่คอยดูแลสุขภาพสัตว์
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมบรรจุถุงยังชีพเสบียงสัตว์ในพื้นที่้น้ำท่วมภาคใต้". (04-11-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 06-11-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/uptodate/detail/9600000111640