เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เงียบสนิท! ต่างด้าวลงทะเบียนประมงภูเก็ตวันสุดท้ายไม่ถึง 20% ของความต้องการ

31 ตุลาคม 2560
1,880
เงียบสนิท! ประมงจังหวัดภูเก็ต เผย ต่างด้าวลงทะเบียนประมงภูเก็ตวันสุดท้ายไม่ถึง 20% ของความต้องการแรงงานประมงในทะเลจังหวัดภูเก็ต แจงต้องการเพิ่มอีก 30% วอนแรงงานต่างด้าวที่สนใจและประสงค์จะทำงานเรือประมงมาจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงในทะเล
นายไพบูลย์ บุญลิปตานนท์ ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันนี้ (31 ตุลาคม 60) เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตเปิดศูนย์ One Stop Service ให้แรงงานต่างด้าวอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรและแรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลของผู้ประกอบการเรือขนาดต่ำกว่า 10 ตันกรอส ซึ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเรือขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป หรือเรือประมงพาณิชย์ มาจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต โดยเปิดเป็นจุด one stop service บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการปกครองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำนักงานสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่แรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา และจะหมดเขตในวันที่ 31 ต.ค.60


?ขณะนี้มีผู้ประกอบการประมงแจ้งความต้องการแรงงานประมงในทะเลในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 1,462 คน ขณะที่มีแรงงานต่างด้าวมาลงทะเบียนยังไม่ถึง 200 คน และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียน จึงขอให้แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงมาจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ หรือ Seabook ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงในทะเล? นายไพบูลย์กล่าวและว่า

จังหวัดภูเก็ตยังคงมีความต้องการแรงงานประมงในทะเลอีกกว่า 30% การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรต่างประเทศในการที่ประเทศไทยใช้แรงงานต่างด้าวอย่างมีมนุษยธรรม มีสวัสดิการ ที่เพียงพอกับชีวิตความอยู่ มีการตรวจสุขภาพ ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีข้อมูลของแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบและสามารถตรวจสอบได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เงียบสนิท! ต่างด้าวลงทะเบียนประมงภูเก็ตวันสุดท้ายไม่ถึง 20% ของความต้องการ". (31-10-60).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 31-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/local-economy/news-63096