เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จิตอาสาจันทบุรี - เพชรบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ทั้งทำความสะอาด - สร้างบ้านให้สัตว์น้ำ

24 ตุลาคม 2560
2,575
จันทบุรี - เพชรบุรี - จิตอาสาทั้ง 8 ด้าน ใน จ.จันทบุรี ร่วมทำความสะอาดด้วยการ ล้างถนน เก็บขยะทั่วทั้งจังหวัด เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เช่นเดียวกับกลุ่มประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม "สานต่อคำสอนพ่อ" นำศาลพระภูมิที่ชำรุดทิ้งกลางทะเล เพื่อทำเป็นปะการังเทียมสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย
วันนี้ ( 23 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มจิตอาสาทั้ง 8 ด้านทั่วทั้ง จ.จันทบุรี ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กวาดล้างถนน และเก็บขยะ ซึ่งในเขตตัวเมืองจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำจิตอาสา ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี ทำความสะอาดรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทุ่งนาเชย

ส่วนจิตอาสาในพื้นที่อื่นๆ ทั้ง 9 อำเภอได้แยกย้ายกันบำเพ็ญประโยชน์ทั่วทั้งจังหวัด ได้ออกทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเช่นเดียวกัน
ประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม "สานต่อคำสอนพ่อ"


และที่บริเวณริมชายทะเล ม. 2 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จ.เพชรบุรี ร่วมกับประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี และชาวประมงพื้นบ้าน ม.2 ต.หาดเจ้าสำราญ จัดกิจกรรม "สานต่อคำสอนพ่อ" ด้วยการสร้างบ้านปลาด้วยศาลพระภูมิ ครั้งที่ 3 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน โดยมี นายสุชาติ เสือนาค ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จ.เพชรบุรี , นายภูวนัย ชัยศรี ประมงอำเภอเมืองเพชรบุรี และชาวชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมกว่า 50 คน
กิจกรรมในครั้งนี้ ชาวประมงพื้นบ้านได้ช่วยกันนำศาลพระภูมิที่ชำรุดแล้วกว่า 100 หลัง ขึ้นเรือประมงขนาดเล็ก นำไปทิ้งบริเวณกลางทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อทำเป็นปะการังเทียมสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอยู่อาศัย ขยายพันธุ์สัตว์น้ำไม่ให้หมดไปจากท้องทะเล

นายสุชาติ กล่าวว่าที่ผ่านมาชายทะเลหาดเจ้าสำราญ มักเกิดปรากฎการณ์น้ำเสียจนส่งผลให้สัตว์น้ำนานาชนิดตายเกลื่อนชายหาดเป็นจำนวนมาก ตนเองและชาวประมงพื้นบ้าน จึงเกิดแนวคิดที่จะฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ตามคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในการสร้างแหล่งน้ำและอาหาร โดยได้ทดลองนำศาลพระภูมิที่ชำรุดไปทิ้งลงทะเลเพื่อทำเป็นปะการังเทียม แล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่ามีสัตว์ทะเลเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จิตอาสาจันทบุรี ? เพชรบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ทั้งทำความสะอาด-สร้างบ้านให้สัตว์น้ำ". (23-10-60).
เมเนเจอร์ออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 24-10-60 , เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000107731