เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เริ่มลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจ

18 ตุลาคม 2560
1,662
แม่ค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา เริ่มลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์รวมทั้งไข่ทุกชนิดเข้ามาจำหน่ายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 20 ตุลาคม นี้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าของแผงขายเนื้อสัตว์ทุกชนิดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่า สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ทั้ง แม่ค้าขายไก่ ขายเนื้อหมู ขายเนื้อวัว ขายกุ้งหอยปูปลา และขายไข่ทุกชนิด เริ่มลดปริมาณการสั่งเนื้อสัตว์ ไข่เข้ามาจำหน่าย เนื่องจากกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 ทำให้ปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ และไข่ของประชาชนลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากประชาชนหันไปบริโภคผักแทน ทำให้พ่อค้า แม่ค้าต้องปรับตัวโดยการลดจำนวนการสั่งเนื้อสัตว์ และไข่ทุกชนิดมาขายในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งหมายถึงรายได้ก็ลดตามลงไปด้วย

นางสุภา มณีพงศ์ บ้านเลขที่ 24/26 ซอย 14 บ้านสวนตูล ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เจ้าของแผงขายไก่สดในตลาดทรัพย์สินพลาซ่าสงขลา กล่าวว่า ปริมาณการสั่งไก่สดจากฟาร์มเข้ามาวางจำหน่ายในตลาดช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ จะลดลงกว่าครึ่งหนึ่ง ปรกติจะสั่งไก่สดมาขายวันละประมาณ 300 -400 กิโลกรัม ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจก็จะลดลงเหลือประมาณ 200 กว่า กิโลกรัม ในส่วนร้านค้าร้านอาหารและประชาชนช่วงเทศกาลกินเจเริ่มลดการทานเนื้อสัตว์ลงส่งผลกระทบถึงรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย

แม่ค้าที่ขายเนื้อสัตว์ ทั้งหมู ไก่ เนื้อ ปลา และไข่ จึงจำเป็นต้องลดปริมาณการสั่งสินค้ามาขายลงด้วยเพื่อไม่ให้ตกค้าง และขาดทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องปรกติในทุก ๆ ปีที่ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ พ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จำเป็นต้องปรับตัวโดยลดยอดเนื้อสัตว์ที่สั่งเข้ามาจำหน่าย ซึ่งเป็นช่วงระยะสั้นๆเพียง10วันเท่านั้น หลังจากนั้นก็จะสั่งเข้ามาขายตามปกติ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เริ่มลดปริมาณการสั่งซื้อเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจ". (18-10-60). กรุงเทพธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 18-10-60 ,
เข้าถึงได้จาก : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/777519