เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ช่วยชาวบ้านปราบหนอนกระทู้ระบาดหนัก

05 กรกฏาคม 2562
2,085

นายวรพันธุ์? สวัณณุสส์? ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ Kick Off รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสาน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดํารง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18, นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร, นายสุรชาติ ศรีบุศกร "ส.ส.ไก่" ส.ส.พิจิตรเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ, นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตรเขต 1 พรรคพลังประชารัฐ, นายสามารถ เดชบุญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร, พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนกว่า 300 คน ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ แปลงข้าวโพด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งในพื้นที่พบว่ามีการเข้าทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm) ลักษณะการเข้าทำลายกัดกินยอด ลำต้น และใบของข้าวโพด ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่การปลูกข้าวโพด จำนวน 20,922 ไร่ มีพื้นที่ที่ระบาด จำนวน 12,410 ไร่สำหรับกิจกรรมในงานสัปดาห์รณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแบบผสมผสานในพื้นที่ปลูกของจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่ปลูกแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิจิตร การจัดกิจกรรมนี้ก็เพื่อให้ความรู้ เช่น ปล่อยแมลงหางหนีบเพื่อใช้ควบคุมศัตรูพืชได้ทุกวัย ในอัตราการปล่อย 100 ตัวต่อไร่ ปล่อย 2-3 ครั้ง ขึ้นกับความหนาแน่นของศัตรูพืช, การใช้กับดักกากน้ำตาลใส่ขวดล่อตัวเต็มวัยในแปลง และการเก็บหนอนในแปลง เป็นต้น และได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศทอ.พิษณุโลก วางแผนสนับสนุนวัสดุและพ่อแม่พันธุ์แมลงหางหนีบเพื่อส่งเสริมให้ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) จำนวน 12 ศจช. ผลิตขยายและปล่อยเป็นแมลงตัวห้ำในแปลงขณะนี้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด จังหวัดพิจิตร สามารถควบคุมได้แล้วระดับหนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรได้รับคำแนะนำในการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่ถูกต้องและเหมาะสม มีการรณรงค์ทำกับดักล่อผีเสื้อตัวเต็มวัย และแนะนำให้เกษตรกรสังเกตลักษณะผีเสื้อที่ติดกับดัก หากเป็นผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ก็สามารถช่วยควบคุมและลดปริมาณการเข้าทำลายได้ดีในระดับหนึ่ง และให้เกษตรกรหมั่นสำรวจและกำจัดหนอนในทุกระยะการเจริญเติมโตอีกด้วย


สำหรับเกษตรกรท่านใดพบการระบาดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสอบถามได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร 056-613423 ต่อ 106แหล่งอ้างอิงข้อมูล :