เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ห้ามนำกุ้งเครฟิชเข้าปท. ปล่อยทิ้งมั่วๆเจอปรับ1-2ล้านบาท

12 ตุลาคม 2560
5,438
ชี้กระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติ..."กรมประมง"สั่งห้ามนำเข้ากุ้งเครฟิช-ปลาพีค็อกแบสเข้าประเทศโดยเด็ดขาด แจ้งผู้เลี้ยงทุกรายต้องมาขึ้นทะเบียน ป้องกันลักลอบปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ฝ่าฝืนโทษปรับหนัก 1-2 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 11 ต.ค.นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ขณะนี้พบการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ เช่น ปลาซัคเกอร์ หอยเชอรี่ เต่าญี่ปุ่น รวมถึงปลาหมอสีคางดำ และปลาพีค็อกแบส ซึ่งการหลุดรอดของสัตว์น้ำต่างถิ่นกลายเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติ โดยห้ามนำเข้าปลาหมอสีคางดำเด็ดขาด และกรมประมงได้มีนโยบายเร่งกำจัดปลาชนิดนี้ และไม่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยง เนื่องจากเป็นพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกราน และมีรายงานพบการรุกรานในต่างประเทศ ขณะเดียวกันสัตว์น้ำต่างถิ่นสายพันธุ์อื่น ๆ หากจะนำเข้ามาในประเทศก็จะต้องผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการระดับสถาบันด้านความปลอดภัยและความหลากหลายทางชีวภาพของกรมประมง (ไอบีซี) เป็นรายชนิดอย่างละเอียด ขณะที่บทลงโทษหากพบผู้ใดกระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่ผู้กระทำผิดนำสัตว์น้ำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงได้เร่งออกกฎกระทรวง โดยเฉพาะปลาพีค็อกแบสห้ามนำเข้าราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด หลังจากได้สำรวจเจอในแหล่งน้ำธรรมชาติ คาดว่ามีการลักลอบนำเข้ามาโดยไม่มีการยื่นขออนุญาตนำเข้าราชอาณาจักร รวมทั้งกุ้งเครฟิชทุกสายพันธุ์ ได้ออกกฎกระทรวงห้ามนำเข้าประเทศไทยแล้ว เพราะกรมประมงมีนโยบายไม่ส่งเสริมให้เลี้ยงกุ้งเคฟิช เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดปัญหาเหมือนปลาซัคเกอร์ แต่ทางผู้ประกอบมีความต้องการต่างเสนอเหตุผลว่าสามารถเพาะเลี้ยงในไทยได้ผลดี และสามารถยกระดับรายได้เกษตรกร หากเลี้ยงได้ขนาดจะส่งขายราคาแพง เท่ากับกุ้งล็อบสเตอร์ ทางกรมประมงจึงยอม
แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมประมง กล่าวต่อว่า แต่ปรากฎว่าขณะนี้มีราคาตกต่ำอย่างหนักประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากสัตว์น้ำพวกนี้กินอาหารวันละ 500-600 บาท พอราคาตกเหลือตัวละไม่กี่บาทก็จะไม่มีเงินซื้ออาหาร ซึ่งเป็นที่มาของการแอบลักลอบนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะจนกลายเป็นปัญหา เกิดปลานักล่ากิน
น้ำพันธุ์พื้นถิ่นและรุกรานที่อยู่อาศัย โดยขณะนี้กรมได้ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงและจำนวนกุ้งเครฟิชไว้ทั้งหมด และออกกฎห้ามนำกุ้งเครฟิช มีชีวิตเข้าภายในประเทศ ทั้งนี้เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงในนาข้าว แหล่งน้ำตนเองได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้ว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ห้ามนำกุ้งเครฟิชเข้าปท. ปล่อยทิ้งมั่วๆเจอปรับ1-2ล้านบาท". (11-10-2560). เดลินิวส์.:
สืบค้นเมื่อ 12-10-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/politics/603724