เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เกษตรกรกาฬสินธุ์หวั่น อากาศแปรปรวน เสี่ยงกุ้งก้ามกรามตายยกบ่อ

02 ตุลาคม 2560
1,815
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เร่งจับกุ้งก้ามกรามขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อ เสี่ยงขาดทุน หลังสภาพอากาศแปรปรวนทำให้กุ้งน็อกตาย ขาดทุนยับ...
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เร่งจับกุ้งก้ามกรามขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อ เสี่ยงขาดทุน หลังสภาพอากาศแปรปรวนทำให้กุ้งน็อกน้ำตาย ขาดทุนยับ...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ช่วงนี้พบว่า ในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอากาศหนาวเย็นสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงเริ่มไม่กินอาหารและเริ่มน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก เกษตรกรจึงต้องเร่งจับกุ้งขายเพราะหวั่นกุ้งน็อกตายทั้งบ่อเสี่ยงขาดทุน

เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามรายหนึ่งได้บอกว่า ในช่วงนี้มีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงตอนกลางคืนจนถึงช่วงเช้า ส่วนช่วงกลางวันมีอากาศร้อนอบอ้าว ทำให้น้ำขาดออกซิเจน กุ้งที่เลี้ยงไว้ได้เกิดน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งจับกุ้งขายทั้งที่ยังไม่ได้ขนาดโตเต็มที่ แต่ก็ยังดีกว่าที่จะเสี่ยงเลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะเสี่ยงกุ้งน็อกตายทั้งบ่อซึ่งจะทำให้ขาดทุนย่อยยับได้ โดยขณะนี้พบว่าเริ่มมีเกษตรกรที่ประสบปัญหากุ้งน็อกน้ำตายเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งสภาพอากาศที่แปรปรวนจะกระทบต่อกุ้งโดยตรง เกษตรกรจึงต้องหมั่นดูแลกุ้งที่เลี้ยงไว้เป็นพิเศษในช่วงนี้ เพราะหากกุ้งน็อกตายทั้งบ่อจะทำให้ขาดทุนแถมยังจะเป็นหนี้สินอีกด้วย.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรกาฬสินธุ์หวั่น อากาศแปรปรวน เสี่ยงกุ้งก้ามกรามตายยกบ่อ". (29/9/60). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 02/10/60 , เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1084440