เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

น้ำท่วมนานกว่า 2 เดือน ชาวบ้านวอนปศุสัตว์ช่วยส่งฟางใช้เลี้ยงสัตว์ หายากราคาแพง

25 กันยายน 2560
2,410
อุบลราชธานี-ชาวบ้านประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งวัว ควาย วอนหน่วยงานช่วยส่งฟางใช้เลี้ยงสัตว์ช่วยด้วย เพราะหาซื้อยาก รวมทั้งยังมีราคาแพงกว่าปกติ ระบุถูกแม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมทั้งที่นาและป่าชุมชนที่เคยใช้เลี้ยงสัตว์มานานกว่า 2 เดือนแล้ว
จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำจากแม่น้ำทุกสายในภาคอีสาน ทำให้แม่น้ำมูลมีน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลมานานกว่า 2 เดือน โดยที่ชุมชนหนองมะนาว ต.กุดลาด อ.เมือง ซึ่งแม่น้ำมูลไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวกว่า 400 ไร่ และยังไหลท่วมป่าชุมชน

ทำให้ชาวบ้านต้องต้อนวัวและควายมาเลี้ยงบริเวณที่น้ำยังท่วมไม่ถึง และได้รับความเดือนร้อนไม่มีหญ้าให้วัว ควายกิน เพราะน้ำท่วมลงไปเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงไม่ได้ จึงต้องซื้อฟางข้าวมาให้วัวควายกินแทน ทำมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะฟางและหญ้าใช้เลี้ยงสัตว์มีราคาแพงกว่าปกติ จึงอยากให้หน่วยงานปศุสัตว์นำฟางใช้เลี้ยงวัวควายมาช่วยเหลือด้วย

นางสุพรรณี ผาสิน อายุ 47 ปี ชาวบ้านหนองมะนาวเหนือ ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี กล่าวว่า ประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงวัว ควาย มากว่า 25 ปี ปีนี้ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่พายุเซินกา ทำให้มีน้ำไหลท่วมพื้นที่นาและไหลท่วมแหล่งอาหารของสัตว์เลี้ยง จึงต้องซื้อหญ้าแห้งกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งมีราคาแพงกว่าปกติให้วัวและควายกิน อยากขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการด้วย

สำหรับระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง วันนี้ มีระดับน้ำสูง 7.23 เมตร โดยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก 12 เซนติเมตร ทำให้น้ำกลับมาล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 23 เซนติเมตร และระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ รวมทั้งน้ำจากจังหวัดด้านเหนือที่ไหลลงมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 7 ยังคงออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูล รับมือกับสถานการณ์น้ำที่กลับมาสูงขึ้นอีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"น้ำท่วมนานกว่า 2 เดือน ชาวบ้านวอนปศุสัตว์ช่วยส่งฟางใช้เลี้ยงสัตว์ หายากราคาแพง". (24-09-2560).
ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 25-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000097817