เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โรคระบาดIMNVล้อมไทยประมงห้ามนำเข้ากุ้ง5ชนิด

21 กันยายน 2560
2,949
ตลาดกุ้งส่งออกแสนสะเทือน กรมประมงหวั่นโรคระบาดใหม่ IMNV ระบาดเข้าไทย จ่อออกประกาศ "โรงงานแปรรูป-ห้องเย็น" ห้ามนำเข้ากุ้ง 5 ชนิดจากต่างประเทศ ขณะที่พ่อแม่พันธุ์ต้องถูกตรวจสอบเข้ม 100% หวั่นซ้ำรอยโรคกุ้งตายด่วน EMS เผยตัวเลขยอดนำเข้ากุ้งสด 6 เดือนแรกพุ่งสูงกว่าปี 2559 เกือบเท่าตัว
นายสมชาย ฤกษ์โภคี เลขาธิการสมาคมกุ้งไทย และประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยได้ประชุมหารือร่วมกับกรมประมง เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ "โรคไอเอ็มเอ็นวี (IMNV-Infectious Myonecrosis Virus)" ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักในกุ้งจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ให้โรคแพร่เข้ามายังประเทศไทย โดยจะยกระดับความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น จากก่อนหน้านี้มีการสั่ง "ระงับ" การนำเข้ากุ้งของห้องเย็น จากประเทศอินโดนีเซียที่เป็นแหล่งระบาดของโรค IMNV นี้มาแล้ว

โดยในเร็ว ๆ นี้ กรมประมงจะออกประกาศให้ผู้ที่นำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเลนำเข้าทั้ง 5 ชนิด ประกอบด้วย กุ้งแชบ้วย (Penaeus merguiensis), กุ้งฟ้า (Penaeus styristrius), กุ้งน้ำตาล (Penaeus seculentus), กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) และกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) ที่จับได้ตามธรรมชาติทุกตัว จะต้องผ่านการตรวจตามหลักเกณฑ์ที่กรมออกประกาศ และจะประกาศให้โรงเพาะฟักลูกกุ้ง (hatchery) ผลิตนอเพลียสกุ้งทั้ง 5 ชนิดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาขึ้นทะเบียนกับกรมประมงอีกครั้ง เพื่อป้องกันการโรคระบาดลุกลามข้ามสายพันธุ์ เนื่องจากกลัวมีปัญหาเหมือนโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ที่ก่อนหน้านี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กรมประมงจะเร่งออกประกาศบังคับใช้กับโรงผลิต นอเพลียสกุ้งกุลาดำก่อน เนื่องจากพบการระบาดของโรค IMNV ในกุ้งกุลาดำค่อนข้างมากในต่างประเทศ ทั้งนี้การยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันโรคก็เพราะองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ประกาศว่าพบการติดเชื้อ IMNV ในกุ้งทะเลจำนวน 5 ชนิดที่ประเทศมาเลเซียและอินเดีย ล่าสุดกรมประมงได้จัดประชุมให้ความรู้แก่ โรงเพาะฟักและเกษตรกรถึงการป้องกันโรคที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดสตูลที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำอยู่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียด้วย

"ทุกคนกลัวมีปัญหาเหมือนโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ที่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมากรมประมงทำได้ดีพอสมควร โดยโรคระบาดใหม่นี้เกิดจากเชื้อไวรัส และยังไม่มียาปฏิชีวนะรักษา ดังนั้นต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนเหมือนกับโรคตัวแดงดวงขาวที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่นกัน หากโรค IMNV แพร่ระบาดเข้ามาในประเทศได้ก็คงจะอยู่ในไทยไปอีกนานเหมือนโรคตัวแดงดวงขาว ทั้งนี้โรค IMNV จะทำให้กุ้งแคะแกร็นโตช้า เป็นโรคทำลายภูมิต้านทางของตัวกุ้งเอง" นายสมชายกล่าว

ห้ามห้องเย็นนำเข้ากุ้ง 100
มีรายงานข่าวจากกรมประมงเข้ามาว่า ในสัปดาห์หน้าจะออกประกาศห้ามนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้ง 5 ชนิดโดยเด็ดขาด และกรมได้วางแนวทางป้องกันการระบาดของโรค IMNV ไว้ 4 แนวทาง 1) โรงนอเพลียสกุ้งกุลาดำ ไม่ให้ใช้แม่กุ้งที่มีไข่แก่ติดมาจากทะเล และ เมื่อรับแม่กุ้งเข้าฟาร์มให้แยกแม่กุ้ง เก็บไว้เฉพาะในส่วนกักกันและห้ามนำเข้าไปในระบบผลิต โดยจะต้องแจ้ง เจ้าหน้าที่ประมงทันที เพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจโรค 2) ให้ขึ้นทะเบียน ฟาร์มนอเพลียสกุ้งกุลาดำให้เรียบร้อย ต่อไปจะประกาศให้โรงเพาะฟักกุ้งกุลาดำ ใช้มาตรฐานโรงเพาะฟักปลอดโรค หากฟาร์มใดไม่ขึ้นทะเบียนถือว่าทำผิด กฎหมาย และไม่สามารถขายลูกกุ้งกุลาดำได้ 3) ในส่วนของห้องเย็นที่แจ้งชื่อกับทางสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อขอโควตานำเข้ากุ้ง ทางกรมประมงจะมีนโยบายประกาศให้ยกเลิกการนำเข้า 100% เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค

และ 4) ให้ห้องเย็นที่มีออร์เดอร์ คำสั่งซื้อกุ้ง "ตกค้าง" หรืออยู่ใน ระหว่างขนส่ง ซึ่งมีการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งกับสมาคมเพื่อรวบรวม ให้กรมประมง เพื่อประกาศวันที่ห้าม นำเข้า 100% เพื่อให้ห้องเย็นที่ได้รับผลกระทบได้ปรับตัว ส่วนกุ้งนำเข้าที่เกิดจากคำสั่งซื้อค้างเก่า กรมประมงจะขอเข้าตรวจสอบและกักกัน 100% เพื่อตรวจเช็กและเฝ้าระวังโรค ถ้าไม่พบสามารถนำไปแปรรูปได้ แต่ถ้ามีการตรวจพบเชื้อในตัวอย่างไหน ให้ห้องเย็นนำไปแปรรูปเป็นสินค้ากุ้งปรุงสุกอย่างเดียว

ร่วมมือป้องกันโรคแพร่เข้าไทย
ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า สำหรับปัญหาโรคระบาด IMNV ทางผู้ส่งออกกำลังติดตามอย่าง ใกล้ชิด และหาวิธีป้องกันโรคไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ "ขณะนี้พยายามป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่ ส่วนการห้ามการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศนั้น คงต้องรอให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด ตอนนี้ผู้ส่งออกอยู่ระหว่างการติดตามเรื่องนี้อยู่"

สำหรับผลผลิตกุ้งภายในประเทศ เชื่อว่าทั้งปียังผลิตอยู่ที่ปริมาณ 300,000 ตัน การส่งออกยังขยายตัวเป็นบวก เนื่องจากผู้นำเข้ายังมั่นใจผลผลิต กุ้งจากไทย สำหรับประเด็นปัญหาและข้อกังวลในภาพการส่งออกของผู้ส่งออก และผู้ประกอบการคงเป็นเรื่องของ ค่าเงินบาทที่จะมีผลต่อการส่งออกและรายได้ที่เกิดขึ้น

รายงานข่าวจากสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2560 ประเทศไทยมีการนำเข้ากุ้งสดพิกัด (0306) เพิ่มขึ้นมากถึงประมาณ 17,000 ตัน ที่สำคัญเป็นการนำเข้าจากประเทศมาเลเซียและเมียนมา ขณะที่ปี 2559 มีปริมาณกุ้งนำเข้าทั้งปีเพียง 12,727.29 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,393.03 ล้านบาท
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"โรคระบาดIMNVล้อมไทยประมงห้ามนำเข้ากุ้ง5ชนิด". (21-09-2560). สืบค้นเมื่อ 21-09-2560, เข้าถึงได้จาก :