เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯโร่ยื่นหนังสือร้องรมว.พาณิชย์ สกัดเจรจาเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ หวั่นกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร

12 กันยายน 2560
2,019
ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติพร้อมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 100 ราย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (อภิรดี ตันตราภรณ์) และอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (นายบุณยฤทธิ์ กัลยณมิตร) เพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนการแลกการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ซึ่งมีการใช้สารเร่งเนื้อแดงหากนำเข้าอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งสหรัฐมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิต หากนำเข้ามาปริมาณมากก็จะความสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทย และห่วงโซ่การเกษตรอาหารสัตว์
ทั้งนี้ การยื่นหนังสือครั้งนี้ถือเป็นการยื่นหนังสือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพราะทางสมาคมกังวลว่าหากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางเยือนสหรัฐเร็วๆ นี้ จะมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือ

สาระสำคัญในหนังสือ ระบุว่า ที่ผ่านมาสหรัฐฯพยายามแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าที่ผ่านมาช้านานปีละ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จนทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งมีการออกคำสั่งให้เข้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าไปตรวจสอบและแก้ปัญหารายประเทศและรายอุตสาหกรรม ซึ่งจะเห็นว่ามีความพยายามที่ผลักดันให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็งกว่าขยายตลาดได้มากขึ้น ซึ่งคาดว่ามีการอุดหนุนในหลายรูปแบบที่นานาประเทศไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ แต่ในทางกลับกัน สหรัฐฯ ได้เข้าตรวจสอบประเทศคู่ค้าอื่นในหลายช่องทาง พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์ในการกีดกันสินค้าจากประเทศอื่นๆ และรัฐบาลของสหรัฐฯทุกรัฐบาล ได้สร้างแรงกดดันรัฐบาลไทยเสมอมา
"ปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของไทยมีการชี้แจงเสมอว่ายังคงล้นตลาดเหมือนสินค้าเกษตรอื่น และส่งผลให้เกษตรกรไทยมีระดับรายได้ต่ำเพียง 1.4-1.7 เท่านั้น ในขณะที่ปัญหาหนี้สินค้าภาคครัวเรือของประเทศสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น การตัดสินใจใดๆ ของรัฐบาลจึงต้องหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ใช่จะตัดสินใจโดยไม่มีการพิจารณาที่รอบด้าน ซึ่งอาจจะเป็นการทำลายโครงสร้างระบบเศรษฐกิจหลักของประเทศ และการประกอบอาชีพของเกษตรกร ซึ่งสุ่มเสี่ยงจะทำให้เกิดความล่มสลายของภาคเกษตรที่เป็นห่วงโซ่ทั้งหมด จนเกินกว่าจะแก้ไขและเยียวยา"
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สมาคมผู้เลี้ยงสุกรฯโร่ยื่นหนังสือร้องรมว.พาณิชย์ สกัดเจรจาเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ
หวั่นกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร". (11-09-2560). ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 12-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.prachachat.net/economy/news-37210