เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หอการค้าสุรินทร์ชูพัฒนาโคเนื้อวากิวครบวงจรมุ่งตลาดส่งออก

05 กันยายน 2560
4,024
สุรินทร์ - หอการค้าไทยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าโครงการหนึ่งหอจังหวัดหนึ่งสหกรณ์ มุ่งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อวากิวของ จ.สุรินทร์ เดินหน้าสนับสนุนพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิวแบบครบวงจร ทั้งผลิตอาหารโคเนื้อ ผลิตลูกโค แปรรูปเนื้อโคคุณภาพ และก้าวสู่ตลาดส่งออก หวังสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
วันนี้ (4 ก.ย. ) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ นำคณะลงติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิว ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิว พัฒนาให้ได้มาตรฐานที่กำหนด ทั้งศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา Cluster เกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ให้มีความสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มุ่งเน้นเพิ่มความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิต การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายอาหารปลอดภัยและมีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงส่งออกเนื้อโควากิวที่มีคุณภาพไปยังต่างประเทศซึ่งจะเป็นช่องทางให้เกษตรกรมีรายได้ดี ได้ผลผลิตเนื้อวัวคุณภาพ
ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจโคเนื้อวากิวของ จ.สุรินทร์ นับเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่ดำเนินการตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตจนครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงแม่พันธุ์ จนถึงผลิตลูกโค และได้เนื้อโคขุนวากิวคุณภาพ ทั้งยังต่อยอดสร้างโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชำแหละเนื้อวัวคุณภาพ สะอาดปลอดภัย รวมถึงร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้หลากหลาย เช่น ซาลาเปาไส้วากิว รสชาติหอมนุ่ม, ลองโบโลน่า, ลองไส้กรอก และเนื้อแดดเดียว

ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป หอการค้าไทย กล่าวว่าหอการค้าไทย มีโครงการหนึ่งหอจังหวัดหนึ่งสหกรณ์ หรือหนึ่งวิสาหกิจชุมชน ตนในฐานะประธานคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ต้องการเข้ามาช่วยหอการค้าสุรินทร์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อวากิวแบบครบวงจร ยังมีโอกาสให้พัฒนาได้อีกมากมายให้ได้โคเนื้อมาตรฐานวากิวของไทย ต่อไปน่าจะส่งเสริมส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นในราคาที่สูงขึ้นได้
ด้านนายมานพ แสงดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได กล่าวว่า บทบาทของท้องถิ่นในการส่งเสริม ตั้งแต่ห่วงโซ่การผลิตครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์ ผลิตอาหารสัตว์ เลี้ยงแม่พันธุ์ ผลิตลูก และนำโคมาขุนวากิวให้ได้คุณภาพ ยังต่อยอดโรงฆ่าสัตว์ ต่อไปจะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่หลากหลาย เช่น ซาลาเปาไส้วากิว , ลองโบโลน่า , ลองไส้กรอก และเนื้อแดดเดียวเป็นต้น ซึ่งร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสานใต้ วิทยาเขตสุรินทร์ และอุตสาหกรรมจังหวัด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"หอการค้าสุรินทร์ชูพัฒนาโคเนื้อวากิวครบวงจรมุ่งตลาดส่งออก". (04-09-2560). ผู้จัดการออนไลน์.:
สืบค้นเมื่อ 05-09-2560, เข้าถึงได้จาก : https://mgronline.com/local/detail/9600000090490