เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สร้างความมั่นใจ สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร-เนื้อสัตว์ รับช่วงสารทจีน

31 สิงหาคม 2560
2,443
พังงา - ปศุสัตว์พังงา นำทีมสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนเนื้อไก่ สุกร วัว และสัตว์น้ำ ช่วงสารทจีน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
เมื่อเวลา 06.00น.วันนี้ (29 ส.ค.) นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพังงา สาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงา และสาธารณสุขเทศบาลตำบลทับปุด ออกตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อไก่ สุกร วัว และสัตว์น้ำ ในช่วงวันสารทจีน เป็นการป้องกันผู้บริโภคปลอดจากสารปนเปื้อนในอาหาร

โดยเข้าตรวจแผงจำหน่ายเนื้อสัตว์ และแผงจำหน่ายสัตว์น้ำ ในตลาดสดเทศบาลเมืองพังงา และเทศบาลตำบลทับปุด เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นเนื้อตัวอย่างเตรียมส่งไปตรวจในห้องแล็บเพื่อหาสารปนเปื้อน คาดว่าผลตรวจออกประมาณ 7 วัน ด้านเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพังงา ทำการสุ่มตรวจตัวอย่างน้ำที่แช่สัตว์น้ำของแผงจำหน่ายสัตว์น้ำ เบื้องต้น ทำการทดสอบไม่พบสารปนเปื้อน
นายพงษ์พันธ์ ธรรมา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงสารทจีน ซึ่งจะมีคนไทยเชื้อสายจีนจะหาซื้อหมู เป็ด ไก่ ไหว้บรรพบุรุษ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจหาสารปนเปื้อน เพื่อเป็นการป้องกันผู้บริโภค และความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยจะเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อตรวจหาสารปนเปื้อน ซึ่งพบว่า แผงจำหน่ายเดิมเป็นแผงที่ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วจึงไม่น่ามีปัญหาในการตรวจหาสารปนเปื้อนในครั้งนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สร้างความมั่นใจ สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร-เนื้อสัตว์ รับช่วงสารทจีน". (29-08-2560). ผู้จัดการ.:
สืบค้นเมื่อ 31-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9600000088441&Keyword=%ca%d1%b5%c7%ec