เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มะพร้าวขาดตลาดหนักหนุนคนเร่งปลูกโกยเงิน

28 สิงหาคม 2560
2,476
สถาบันอาหารดันเอสเอ็มอี เกษตรกรปลูกมะพร้าวรับทรัพย์ หลังในประเทศขาดแคลน ต้องนำเข้าจากอินโด ชี้ยอดออเดอร์ทั้งในประเทศ ต่างประเทศความต้องการเพียบรอรับเงินสบาย
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้สถาบันอาหารดำเนินโครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวเพิ่มผลผลิตมะพร้าว เนื่องจากขณะนี้ปริมาณความต้องการใช้มะพร้าวในประเทศไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นผลจากการระบาดแมลงศัตรูพืชมาหลายปี ทำให้ต้นมะพร้าวถูกทำลาย บางส่วนเริ่มไม่ให้ผลผลิต เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช ชนิดอื่น เช่น ปาล์มน้ำมัน โดยส่วนหนึ่งจะนำพื้นที่ดินส.ป.ก. ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยึดคืนมาในพื้นที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาประมาณ 500 ไร่ให้เกษตรกรปลูกมะพร้าว

"ตอนนี้ความต้องการมะพร้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความต้องการสูงมาก ทั้งด้านการส่งผลสด และแปรรูปเพิ่มมูลค่า แต่พื้นที่เพาะปลูกในไทยลดลงมาก โดยปี 59 ที่ผ่านมา ไทยมีเนื้อที่ปลูกมะพร้าวประมาณ 1.13 ล้านไร่ ได้ผลผลิตผลประมาณ 857,710 ตัน ลดลงจากปี 58 ที่มีเนื้อที่ให้ผลผลิตราว 1.18 ล้านไร่ ได้ผลผลิตผลแก่ประมาณ 904,025 ตัน ส่วนมูลค่าของผลผลิตพบว่า ราคาต่อตันเพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด โดยปี 59 ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ ตันละ 11,488 บาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 58 ที่ขายได้ราคาเฉลี่ยตันละ 7,768 บาท ขณะที่ความต้องการใช้มะพร้าวผล ในประเทศขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในประเทศ ปี 59 มีความต้องการใช้ 1.11 ล้านตัน เป็นการใช้เพื่อการบริโภคโดยตรง 60% ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมกะทิสำเร็จรูป 35% และใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันมะพร้าว 5% ของผลผลิตทั้งหมด"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"https://www.dailynews.co.th/economic/594507". (28-08-2560). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 28-08-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/economic/594507