เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เร่งป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในวัวชน หลังระบาดหนักสงขลาและหลายจังหวัดภาคใต้

24 สิงหาคม 2560
3,076
วันที่ 23 ส.ค. นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกสมาคมชนโคแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหารสนามกีฬาชนโคนานาชาติรัตภูมิ จ.สงขลา เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับนายไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งปศุสัตว์ เขต 9 สำนักงานควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เพื่อวางมาตรการป้องกันโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในสงขลา และอีกหลายจังหวัดของภาคใต้ ทั้งในโค กระบือ โดยเฉพาะวัวชน ซึ่งได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและยังเป็นพาหะนำโรคไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง
นายเดชอิศม์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีแผนจะร่วมกับทางสมาคมชนโคแห่งประเทศในการป้องกันโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในวัวชน เพื่อไม่ให้กระทบกับกีฬาวัวชนเพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการระบาดของโรคการชนวัวก็จะถูกระงับไว้ชั่วคราว

"มี 3 แนวทาง คือ การทำบัตรประจำตัววัวหรือบัตรประชาชนวัวชน การฉีดวัคซีนป้องกันปีละ2ครั้ง และวางแผนพัฒนาวัวชนให้มีสายพันธุ์ที่ดีขึ้น"

นายเดชอิศม์ เปิดเผยว่า โดยเฉพาะการทำบัตรประชาชนวัวชนซึ่งคล้ายๆกับบัตรประชาชนของคน แต่ยังติดอยู่ที่การทำสัญลักษณ์โดยได้เสนอแนวทางปฎิบัติให้สมาคมชนโคแห่งประเทศไทยนำไปหารือกับสมาชิก 2 แนวทางถึงความเป็นได้คือการฝังไมโครชิพที่ตัววัวตั้งแต่ยังเล็กอยู่หรือการใช้สลักเบอร์ที่หู ซึ่งทั้งสองวิธีจะสามารถรู้ข้อมูลของวัวแต่ละตัวได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้การฉีควัคซีนป้องกันโรคระบาด จะมีการบันทึกอยู่ในสมุดประจำตัววัวทุกตัวแล้ว ยังป้องกันวัวสูญหายได้ด้วย เพราะไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปที่ไหนทั้งในและต่างประเทศก็จะตรวจสอบได้ทันทีว่าเป็นวัวของใครและมาจากไหน

"ขึ้นอยู่กับเจ้าของวัวว่าจะยอมหรือไม่ เพราะวัวชนแต่ละตัวราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสน การที่คนนอกจะเข้าถึงตัววัวนั้นค่อนข้างยาก เพราะเจ้าของกลัวว่าอาจจะส่งผลกระทบกับวัวชน ทางสมาคมชนโคแห่งประเทศไทยจะนัดประชุมเจ้าของสนามชนโคและคอกวัวชนในภาคใต้อีกครั้งว่าจะมีมติออกมาอย่างไร"

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมปศุสัตว์เร่งป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในวัวชน หลังระบาดหนักสงขลาและหลายจังหวัดภาคใต้". (24-08-2560).
มติชน.: สืบค้นเมื่อ 24-08-2560, เข้าถึงได้จาก : https://www.matichon.co.th/news/639846