เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สธ.พะเยา เตือน ปชช.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามกินสัตว์ปีกป่วยตาย

17 สิงหาคม 2560
2,368
สธ.จังหวัดพะเยา เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามนำสัตว์ปีกป่วยตายมารับประทาน หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทันที
วันที่14 สค.60 นายแพทย์ขจร วินัยพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางสื่อมัลติมีเดีย ต่างๆ เกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ฮ่องกง นั้น เป็นการระบาดตามฤดูกาล โดยเชื้อที่พบไม่ใช่เชื้อชนิดใหม่ และไม่มีความเกี่ยวพันกับประเทศไทย ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก สำหรับประเทศไทยนั้น อยู่ในช่วงฤดูฝน จะพบการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นตามปกติ และเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยในช่วงเดียวกันของปีนี้ พบผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และให้ความมั่นใจ พร้อมเน้นย้ำ ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการ ได้บูรณาการความร่วมมือ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดมาตรฐานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ทั้งในคนและในสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ขอเตือนประชาชนหากพบว่า สัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติ ห้ามนำมาจำหน่ายหรือรับประทาน ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที เช่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ยังกล่าวถึง สถานการณ์ของโรคไข้หวัดนก ในขณะนี้ว่า ตั้งแต่ต้นปี 2560 พบการแพร่ระบาดในสัตว์ปีกและนกธรรมชาติ ในประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง เช่น ลาว พม่า เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกง มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนก ทำให้มีการฆ่าไก่ไปแล้วหลายสิบล้านตัว สำหรับประเทศไทย พบผู้ป่วยไข้หวัดนกรายแรกเมื่อ ปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ตั้งแต่ ปี 2549 และจากนั้นยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกเพิ่มอีก แต่ยังคงมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้น เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงโรคในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดน เพราะมีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดเข้ามา โดยการเคลื่อนย้ายสัตว์และการเดินทางของประชาชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ส่วนมากผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก จะมีประวัติการสัมผัสกับ สัตว์ปีกป่วย ตายผิดปกติ ส่วนการแพร่จากคนไปสู่คนพบได้น้อย ขอความร่วมมือประชาชนหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ปีกทั้งเป็ด ไก่ และนกที่เลี้ยงไว้ รวมทั้งนกธรรมชาติ หากพบว่า ป่วยตายผิดปกติ ให้สงสัยว่า อาจติดเชื้อไข้หวัดนก และห้ามนำมาชำแหละเพื่อจำหน่ายหรือรับประทาน หรือนำไปให้สัตว์อื่นกินอย่างเด็ดขาด หากจำเป็นต้องสัมผัสสัตว์ที่ป่วยหรือตาย ให้สวมถุงมือหรือถุงพลาสติก และล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้ง

สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศไม่ถ่ายเทเป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าหนาๆให้ความอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หรือ ป่วยเกิน 48 ชั่วโมง อาการไม่ดีขึ้น เหนื่อยง่าย หรือ อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษาป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรค

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"สธ.พะเยา เตือน ปชช.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ห้ามกินสัตว์ปีกป่วยตาย". (15-08-2560). ไทยรัฐ.: สืบค่น้มื่อ 17-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/1037784