เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เกษตรกรเฮ ลำไยเริ่มปรับขึ้นราคา กิโลกรัมละ 4 บาท
15 สิงหาคม 2560
1,302
ชาวสวนลำไยเฮ! หลังพาณิชย์ลุยแก้ปัญหา ราคาปรับขึ้นโลละ 4 บาท โดยเกรด AA ตกกิโลกรัมละ 32-34 บาท พร้อมเพิ่มการบริโภคในประเทศ และเร่งการส่งออกลำไยอบแห้ง..
วันที่ 12 ส.ค.60 นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ลำไยในขณะนี้ ว่า หลังจากสัปดาห์ก่อน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ส่งออก ผู้แทนชาวสวนลำไย โรงงานแปรรูป ล้งลำไยอบแห้ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำนั้น

ล่าสุดขณะนี้ ราคาลำไยปรับตัวสูงขึ้นกิโลกรัมละ 4-5 บาทแล้ว โดยลำไยสดช่อเกรด AA กิโลกรัมละ 32-34 บาท, เกรด A กิโลกรัมละ 28-30 บาท และเกรด B กิโลกรัมละ 23-25 บาท ส่วนลำไยสดรูดร่วง เกรด AA กิโลกรัมละ 16-18 บาท, เกรด A กิโลกรัมละ 9-9.50 บาท, เกรด B กิโลกรัมละ 5-5.50 บาท

จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงได้แก้ปัญหาด้วยการเร่งรัดการส่งออก สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อย เพื่อทำลำไยอบแห้ง ประสานโรงงานผลิตน้ำลำไยเข้มข้นรับซื้อลำไยเพื่อสต๊อกไว้ใช้ เพิ่มการบริโภคในประเทศ โดยกระจายผ่านตลาดต้องชมกว่า 30 ตลาด ห้างสรรพสินค้า กองทุนหมู่บ้าน ภาคราชการ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งปล่อยขบวนคาราวานรถลำไยจากเชียงใหม่และลำพูนสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ส่งผลให้ราคาลำไยขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้น ทั้งเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศ รวมถึงแปรรูปเพื่อใช้นอกฤดู โดยเฉพาะทำลำไยอบแห้งทั้งเปลือก และอบแห้งเนื้อสีทอง จะทำให้ราคาลำไยสูงขึ้นอีก สำหรับปี 60 คาดว่าแหล่งผลิตภาคเหนือจะมีผลผลิตลำไยรวม 679,755 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 65% และจะสิ้นสุดฤดูกาลช่วงกลางเดือนกันยายนนี้.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เกษตรกรเฮ ลำไยเริ่มปรับขึ้นราคา กิโลกรัมละ 4 บาท". (14-08-2560). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 15-08-2560,
เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/1036147