เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์หัวหินประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว พิษสุนัขบ้า 1 เดือน

10 สิงหาคม 2560
3,082
ประจวบคีรีขันธ์ - ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ประกาศเขตโรคพิษสุนัขบ้าระบาดชั่วคราว 30 วัน หลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดไปยังสุนัข และแมว ตลอดจนประชาชน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆได้ พร้อมระดมฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข และแมวไปแล้วกว่า 150 ตัว
วันนี้ (9 ส.ค.) ภายหลังจากเกิดสุนัขจรจัดเพศเมีย สีดำ อายุประมาณ 4 ปี ในเขตพื้นที่ชุมชนชายทะเล ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ได้กัดชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนสุนัขและแมวที่ชาวบ้านเลี้ยงเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา จนทางเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เทศบาลหัวหิน และนายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ได้รับแจ้ง และออกสอบสวนโรค ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ จนสามารถจับสุนัขตัวดังกล่าวได้ และนำมาพักไว้ภายในศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน และต่อมา ได้เสียชีวิตลง และได้ดำเนินการส่งสมองของสุนัขไปชันสูตรยังห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์ จ.ราชบุรี จนได้รับแจ้งกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า จากตัวอย่างดังกล่าวได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

ทั้งนี้ นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ได้ลงนามประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยอาศัยอำนาจคามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หลังจากตรวจพบเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจจะระบาดไปยังสุนัข และแมว ตลอดจนประชาชน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆได้ ซึ่งได้ประกาศให้พื้นที่ชุมชนชายทะเล ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศเหนือจดชุมชนวัดวังไกลกังวล ทิศใต้จดชุมชนเขาพิทักษ์ ทิศตะวันออกจดทะเลอ่าวไทย และทิศตะวันตกจดชุมชนตาลเดี่ยว ซึ่งรัศมีในการประกาศทางปศุสัตว์อำเภอหัวหิน บอกกด้วยว่า รัศมีในการประกาศโดยมีจุดศูนย์กลางที่เกิดเหตุชุมชนพูลสุข เป็นรัศมีครอบคลุมพื้นที่ 3 กิโลเมตร

ทั้งนี้ นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ได้ลงสอบสวนโรคและตรวจสอบข้อมูลจาชาวบ้านในพื้นที่จุดต่างๆ ของชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน และเข้าทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่ถูกสุนัขที่มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ากัดแล้วจำนวน 18 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นสุนัข และแมวที่มีเจ้าของเลี้ยงเอาไว้ ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ โดยต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ 4 ครั้ง ในระยะเวลาห่างกัน 4 วัน

นอกจากนั้น ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ยังได้ทำการปูพรมจัดเจ้าหน้าที่ 3 ชุด เข้าทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจรจัดในจุดใกล้ที่เกิดเหตุในหลายชุมชน ซึ่งกลุ่มสุนัขจรจัดกลุ่มนี้จะค่อนข้างฉีดวัคซีนลำบาก เนื่องจากไม่สามารถจับได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยชาวบ้านที่นำอาหารมาให้เป็นประจำช่วยจับให้ และหากไม่สามารถดำเนินการได้ก็ได้ให้วัคซีน และสอนวิธีการฉีดวัคซีนไว้ให้ชาวบ้านดำเนินการเพื่อเป็นการปูพรมไม่ให้เชื้อไวรัสพิษสุนัขแพร่ระบาดไปยังสุนัข และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อเป็นการป้องกัน

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขไปแล้ว 101 ตัว แมว 55 ตัว ในเบื้องต้น พร้อมได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนหากพบสุนัข และแมวมีอาการผิดปกติ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ได้ที่เบอร์ 08-1378-2320 และ 0-3251-6551

ในขณะเดียวกันเ จ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน และเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน ยังได้จับสุนัขเพศเมียสีน้ำตาล 1 ตัว ซึ่งพบความผิดปกติกลับมาไว้ในกรงที่ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทั้งนี้ พบว่าในปัจจุบันศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งรับผิดชอบอยู่มีสุนัขที่จับ และนำมาดูแลเกือบ 1,000 ตัวแล้วในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะไม่สามารถจับสุนัขจรจัดต่างๆ เข้ามาได้อีกแล้ว

เบื้องต้น พบว่าข้อมูลของโรงพยาบาลหัวหิน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มีประชาชนถูกสุนัขกัด และไปรับการรักษาจำนวน 15 ราย และทางแพทย์ได้ทำการฉีดวัคซีนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่าในรอบ 20 ปี ในพื้นที่เขตดเทศบาลเมืองหัวหิน ไม่พบการระบาดของไวรัสพิษสุนัขบ้า และครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น ซึ่งเมือปีที่ผ่านมา พบการระบาดในพื้นที่ตำบลวังก์พง ในค่ายทหาร ในเขตเทศบาล อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่พบการระบาด และถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559-มิถุนายน 2560 โดยมีการเก็บตัวอย่างสุนัข จำนวน 30 ตัวอย่าง ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ มีผลกลับมาพบ 23 ตัวอย่างเป็นไวรัสพิษสุนัขบ้า

นายพิทยา คณะมะ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน กล่าวว่า ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าวจึงห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัข และแมว หรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้า-ออก และเมื่อพบสุนัข และแมวที่ป่วย หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือไม่ทราบสาเหตุให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที รวมทั้งห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนัข และแมวป่วยทั้งหมดไปจากบริเวณนั้นในกรณีสุนัขและแมวตาย ซึ่งเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์หัวหินประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว พิษสุนัขบ้า 1 เดือน". (09-08-2560). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 10-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000081071