เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลื้มหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ 14 ตันช่วยเกษตรกรบุรีรัมย์ประสบอุทกภัย

02 สิงหาคม 2560
2,512
ปลื้มหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ 14 ตันช่วยเกษตรกรบุรีรัมย์ประสบอุทกภัย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 14,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัย 4 อำเภอ จ.บุรีรัมย์ โค-กระบือได้รับผลกระทบ 1,730 ตัว วันนี้ ( 1 ส.ค.)
บุรีรัมย์ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 14,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 อำเภอ จ.บุรีรัมย์ มีโค-กระบือได้รับผลกระทบ 1,730 ตัว ยังความซาบซึ้งและปลื้มปีติแก่เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้

วันนี้ (1 ส.ค.) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีรับหญ้าพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดชั้น 1 พร้อมได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทานจำนวน 14 ตัน หรือ 14,000 กิโลกรัม ออกจากศาลากลางจังหวัด เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 อำเภอ มี อ.พุทไธสง, แคนดง, สตึก และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 11 ตำบล 18 หมู่บ้าน เกษตรกรเดือดร้อน 332 ราย มีจำนวนสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 2,327 ตัว ในจำนวนนี้เป็นประชากรโค-กระบือ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์จากภัยน้ำท่วมจำนวน 1,730 ตัว ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับหญ้าพระราชทานเพื่อนำไปเลี้ยงโค-กระบือที่ขาดแคลนอาหารจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้หลายพื้นที่จังหวัดทั้งทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งนอกจากมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีพื้นที่การเกษตร และสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ด้วยความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงพระราชทานหญ้าอาหารสัตว์แจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ยังความซาบซึ้งและปลื้มปีติแก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างหาที่สุดมิได้

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปลื้มหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ 14 ตันช่วยเกษตรกรบุรีรัมย์ประสบอุทกภัย
".
(01-08-2560). ผู้จัดการออนไลน์.: สืบค้นเมื่อ 02-08-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000078139&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3