เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รบ.ยันช่วยชาวไร่มันสำปะหลังแล้ว

03 กรกฏาคม 2562
2,516

นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโรคระบาดใบด่าง ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยต้องการทราบแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรอย่างไร รวมถึงมีแนทางแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคให้หมดไป


 ด้านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดพบมากที่จังหวัดสระแก้ว โดยขุดกลบฝัง และการช่วยเหลือเกษตรกรดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังไร่ละ 1,140 บาท จากนั้น คณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังได้อนุมัติพิเศษช่วยเหลือไร่ละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งได้รับการอนุมัติเงินแล้วและจะสามารถจ่ายได้ในเร็ว ๆ นี้ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาโรคระบาดให้หมดไปนั้น จะต้องไม่นำท่อนพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดกลับมาใช้อีก ซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการนำท่อนพันธุ์มันสำปะหลังไปแจกแก่เกษตร รวมทั้งในวันพรุ่งนี้(4 ก.ค.62) จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสำปะหลัง เพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :