เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

แจกน้ำเชื้อฟรี ปศุสัตว์กาฬสินธุ์เร่งเครื่องหนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ชี้รายได้ดีกว่าทำนา

18 กรกฏาคม 2560
4,778
กาฬสินธุ์ - ปศุสัตว์เมืองน้ำดำหนุนเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าว ส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อทดแทน พร้อมจะแจกน้ำเชื้อพันธุ์ดี ล็อตแรกเกษตรกรเข้าร่วม 450 ราย พื้นที่นาข้าวกว่า 3,000 ไร่ ขณะที่ ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาท/ปี จัดโครงการนาหญ้าเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่ เผยรายได้ดี เลี้ยง 6 เดือนโกยเงินไม่ต่ำกว่ารายละ 150,000 บาท แถมตลาดโคเนื้อเปิดกว้าง นักเปิบนิยมกันทั่วโลก
วันนี้ (17 ก.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมความพร้อมขับเคลื่อนโครงการลดพื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเลี้ยงโคเนื้อ โดยมีปศุสัตว์อำเภอ นักวิชาการ สัตวบาล ตัวแทนเกษตรกร ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุม

นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้กรมปศุสัตว์รณรงค์ให้เกษตรกรลดพื้นที่ทำนาเพื่อลดปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูง และราคาตกต่ำ หันมาส่งเสริมเลี้ยงโคเนื้อเพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ ได้ออกแบบโครงการให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มปลูกหญ้าเลี้ยงโคแปลงใหญ่ กลุ่มละ 30 ราย โดยได้ร่วมกับ ธ.ก.ส.ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นต้นทุนในการจัดหาซื้อวัวเพศเมียพื้นเมืองมาเลี้ยงรายละ 5 ตัว

ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะมีน้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราห์มันและชาร์โลเลส์ให้ผสมฟรี โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความควบคุมอย่างใกล้ชิดของสัตวบาล เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกแม่พันธุ์โค การตรวจโรค ฉีดวัคซีน การผสมพันธุ์ การฝังไมโครชิปในโคทุกตัวเพื่อป้องกันการเวียน ป้องกันโรคติดต่อ ป้องกันการลักขโมย และป้องกันการจำหน่ายก่อนกำหนด โดยมีอายุการเลี้ยงลูกโค 6 เดือนก่อนส่งจำหน่ายให้ฟาร์มโคขุน หรือตลาดรองรับทั่วไป

เช่นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.มุกดาการ รวมถึงตลาดอินโดจีน ที่มียอดความต้องการโคเนื้อจากเมืองไทยจำนวนมาก
นายวันชัยกล่าวอีกว่า เนื้อโคสดและผลผลิตจากเนื้อโคยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั่วไป โดยเฉพาะเนื้อโคพันธุ์เนื้อลูกผสม ที่ให้เนื้อแน่น โปรตีนสูง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายอย่าง ประกอบกับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์มีความพร้อมทั้งสภาพพื้นที่ แหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การจัดรูปที่นาปลูกข้าวเป็นนาหญ้าแปลงใหญ่สำหรับเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งทำได้ง่าย ได้กำไรดี ไม่ต้องยุ่งยากและเสี่ยงต่อการขาดทุนเหมือนทำนา

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของโครงการลดพื้นที่ทำนา ปลูกหญ้าเลี้ยงโคเนื้อ ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับเกษตร จ.กาฬสินธุ์ และ ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ ได้บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือกับเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เริ่มจากการประชาคม รับสมัคร และคัดกรองเกษตรกร ใน 13 อำเภอ จาก 18 อำเภอ ชุดแรกมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วจำนวน 450 ราย พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการ 90%

ทั้งการเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้า การเตรียมน้ำเชื้อพ่อพันธุ์แจกฟรี รอเพียงขั้นตอนการทำสัญญาและขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.เรียบร้อยก็จะดำเนินการปล่อยกู้อัตราร้อยละ 2 บาทต่อปี เพื่อนำไปจัดซื้อแม่โคพันธุ์พื้นเมืองมาเลี้ยงในนาหญ้าแปลงใหญ่ รายละ 5 ไร่ รายละ 5 ตัว กำหนดราคาตัวละประมาณ 25,000-30,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตลูกโคที่ออกมารุ่นแรกประมาณ 3,000 ตัว จะใช้เวลาเลี้ยงรุ่นละประมาณ 6 เดือน ก่อนจำหน่ายออกสู่ตลาด ซึ่งเกษตรกรจะมีรายได้คนละประมาณ 150,000 บาท หรือในช่วงเวลาประมาณ 1 ปีเศษจะมีรายได้ถึง 300,000 บาทต่อการใช้พื้นที่นา 5 ไร่เลี้ยงโคเนื้อ 5 ตัว ขายลูกโคเนื้อ 2 รุ่น ซึ่งได้มากกว่าและคุ้มค่ากว่าการทำนาขายข้าวหลายเท่า

การลดพื้นที่นา 5 ไร่เป็นนาหญ้าแปลงใหญ่เลี้ยงโคเนื้อดังกล่าว จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่กรมปศุสัตว์ และปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์คาดหวังว่าจะสร้างอาชีพที่มั่นคงและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกาฬสินธุ์อย่างยั่งยืน เพราะโคเนื้อเป็นที่นิยมของนักเปิบทั่วอาเซียนและทั่วโลก
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"แจกน้ำเชื้อฟรี ปศุสัตว์กาฬสินธุ์เร่งเครื่องหนุนเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ชี้รายได้ดีกว่าทำนา". (17-07-2560).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 18-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000072645&Keyword=%ca%d1%b5%c7%ec