เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เริ่มส่งออกข้าวกข79เดือนต.ค.นี้

03 กรกฏาคม 2562
2,178

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จับมือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวขาว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวขาวพื้นนิ่มตรงตามความต้องการของตลาดส่งออกที่มีความต้องการบริโภคข้าวพื้นนิ่ม และสามารถนำไปทำเป็นนึ่งได้ ซึ่งมีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย


โดยขณะนี้ได้มีการทดลองปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างในพื้นที่ 8,927 ไร่ ให้ผลผลิตอยู่ที่ 5,000 ตันและมีราคาสูงกว่าข้าวขาวปกติตันละประมาณ 500 บาท ซึ่งข้าวพันธุ์กข 79 ถือเป็นข้าวที่ตลาดกำลังเป็นที่ต้องการ และทางผู้ส่งออกได้มีการหาตลาดรองรับ เพื่อที่จะแข่งขันกับการส่งออกข้าวของเวียดนาม ซึ่งมีการขายชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวขาวของไทยไปเป็นจำนวนมาก และทางกรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการพัฒนาทางกายภาพให้สามารถแยกความแตกต่างได้กับข้าวหอมมะลิ เพื่อป้องกันการปลอมปน


โดยภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ส่งออกจะสามารถส่งออกข้าวขาวพันธุ์กข 79 ได้เป็นล็อตแรก โดยตลาดส่วนใหญ่ยังคงเป็นตลาดจีน,ฮ่องกง,ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :