เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดุลการค้าไทย 5 เดือนแรก ยาง ฉลุย ส่งออกโต 61% รุกตลาดใหม่ไก่สดไปเกาหลีใต้ โกย 91 ล้าน

04 กรกฏาคม 2560
2,799
ส่งออกสินค้าเกษตรไทย 5 เดือนแรกเติบโต ไทยได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เผย ยางพารา มูลค่าส่งออก 5 เดือนแรกพุ่ง 98,000 ล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 61 เสริมทัพอีกแรงหลังเกาหลีใต้ ไฟเขียวนำเข้าไก่สด 5 เดือน โกย 91 ล้านบาท มั่นใจ อนาคตไทยพร้อมไต่ขึ้นลำดับที่ 6 ส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลก
นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากรตอนที่ 01-24 และ 4001) ของไทยในปี 2560 ช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ว่า มีมูลค่าการค้า 718,950 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยไทยส่งออก 552,291 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ไทยนำเข้า 166,659 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จึงทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 385,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24

อย่างไรก็ตาม ช่วง 5 เดือนแรกพบว่า ตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยยังคงเป็น อาเซียน ร้อยละ 26 มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ ผลไม้ และยาง จีน ร้อยละ 16 มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ ยาง มันสำปะหลัง และข้าว ญี่ปุ่น ร้อยละ 13 ซึ่งส่งออกอาหารปรุงแต่ง และยาง สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 11 ส่งออกอาหารปรุงแต่ง และยาง และสหภาพยุโรป ร้อยละ 9 มีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือ อาหารปรุงแต่ง ยาง และเครื่องปรุงอาหาร เป็นต้น

นอกจากนั้น การดำเนินการเจรจาให้คู่ค้ายอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงมีตลาดส่งออกใหม่เพื่อรองรับความผันผวนของตลาดเดิม เช่น เกาหลีใต้ ซึ่งได้กลับมาเริ่มส่งออกเนื้อไก่สด/แช่เย็น แช่แข็ง ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 ประมาณ 91 ล้านบาท และการเจรจาเปิดตลาดด้านมาตรฐานของสินค้าปลาและสัตว์น้ำในตลาดรัสเซีย และเม็กซิโก มูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนี้ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2560 ประมาณ 179 ล้านบาท และ 19 ล้านบาท ในทั้งสองตลาดใหม่ ตามลำดับ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดุลการค้าไทย 5 เดือนแรก ยาง ฉลุย ส่งออกโต 61% รุกตลาดใหม่ไก่สดไปเกาหลีใต้ โกย 91 ล้าน". (03-07-2560).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 04-07-2560, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1499074216